Nadchodzące wydarzenia

10

Marzec

BENCHMARKING - możliwość wizyty w fabryce BMW Motors, AIRBUS - Stade i Hamburg

Kanban + JIT

 • Jak sprawić, żeby wszystkie procesy były na czas bez powiększania zapasów
 • Co jest kosztem w przespływie materiałowym i jak można te koszty redukować
 • Kiery warto wdrożyć PULL i czym różni się Push od FLOW
 • Identyfikacja obszarów do wdrażania Kanban  poprzez VSM
 • Karty Kanban, rodzaje sygnałów, supermarket - best practice

Poznań

10 mar - 10 mar

od 1190 zł netto

10

Marzec

BENCHMARK - możliwość wizyty w fabryce BMW Motors, AIRBUS - Stade i Hamburg 

Skuteczna Standaryzacja

 • Czym jest standard i standaryzacja - cechy, źródła, wykorzystanie w zakładzie
 • W jaki sposób efektywnie wykorzystać standaryzację - etapy doskonalenia standardów
 • Dokumentowanie i komunikowanie standardów wewnętrznych
 • Wskazówki dla utrzymania standardowej pracy

Poznań

10 mar - 10 mar

od 1190 zł netto

10

Marzec

BENCHMARK - możliwość wizyty w BMW Motors, AIRBUS - Stade i Hamburg 

Budowanie kultury CI

 • Kreatywność i sposoby jej zwiększania a bariery twórczego rozwiązywania problemów - jak je eliminiować
 • Jak ukierunkować zespół na myślenie "out of the box"
 • Znaczenie sposobów komunikowania się podczas pracy
 • Symulacja: gra komunikacyjno-decyzyjna (współpracy i przełamywanie barier)

Poznań

10 mar - 10 mar

od 1190 zł netto

30

Marzec

Autonomus Maintenance + współpraca produkcja - UR

 • Jak przygotować organizację i zdobyć zaangażowanie operatorów
 • 7 kroków AM na praktycznych przykładach, audyt AM
 • Opracowanie wersji harmonogramu czyszczenia i konserwacji urzadzenia
 • Jakie mogą pojawić się problemy i z czego wynikają porażki wdrożenia
 • Budowanie trwałej współpracy między produkcją a UR, czerwona kartka - ćwiczenie

Kraków

30 mar - 31 mar

od 1770 zł netto

30

Marzec

Coaching & Mentoring w procesie CI

 • Gdy dzieje się dużo i szybko – coaching i mentoring w środowisku CI
 • Komunikacja a aktywizacja postaw pracowniczych
 • Jak minimalizować opór przeciwko zmianom
 • Najważniejsze metody i techniki podnoszące efektywność wystąpień podczas prezentacji

Kraków

30 mar - 31 mar

od 1790 zł netto

01

Kwiecień

VSM

 • Mapowanie strumienia wartości (VSM) – stan obecny + stan przyszły z wykorzystaniem głównych narzędzi usprawniających
 • Symulacja pracy fabryki – przećwiczenie efektywnego Gemba Walk i VSM

Kraków

01 kwi - 01 kwi

od 1190 zł netto

20

Kwiecień

BENCHMARK - możliwość wizyty w fabrykach SKODY (Vrchlabi i Kvasiny) 

Design Thinking

 • Jak skutecznie ukierunkować zespół na myślenie "out of the box"
 • Skuteczne narzędzia do tworzenia odpowiedniej atmosfery kreatywnego myślenia
 • Jak powinna być zorganizowana sesja Design Thinking
 • Symulacja: Sesja DT do wybranego zagadnienia, 2 moderowane rundy

Wrocław

20 kwi - 20 kwi

od 1190 zł netto

22

Kwiecień

BENCHMARK - możliwość wizyty w fabrykach SKODY (Vrchlabi i Kvasiny) 

TPM krok po kroku + współpraca Produkcja - UR

 • Rodzaje strat i przyczyny braku efektywności parku maszynowego
 • Warunki konieczne do implementacji i utrzymania efektów wdrożenia TPM
 • 8 filarów TPM, ćwiczenia i case studies
 • Organizacja inspekcji i przeglądów, wskaźniki
 • Usparwnianie współpracy Produkcja - UR, czerwona kartka

Wrocław

22 kwi - 23 kwi

od 1880 zł netto

22

Kwiecień

BENCHMARK - możliwość wizyty w fabrykach SKODY (Vrchlabi i Kvasiny) 

Akademia Mistrza, Lidera, Managera

 • Komunikacja ze współpracownikami, zespół pracowniczy w relacjach formalnych i nieformalnych
 • Motywacja, czyli jak osiągać zakładane cele
 • Rodzaje konfliktów w zespołach produkcyjnych - kierownie konfliktem
 • Formowanie zepsołu, docieranie się, normalizacja - najefektywniejsza praca

Wrocław

22 kwi - 23 kwi

od 1880 zł netto

22

Kwiecień

BENCHMARKING - wizyty na produkcji w VW - silniki, BMW, AUDI 

Lean & Kaizen Management Forum

 • Zaawansowany lean i utrzymanie zmian - czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, struktura organizacji, metody podtrzymywania rozwiązań, case study
 • Podejscie do wdrożenia Kaizen SSP, case study
 • Case study - jak zespół Six Sigma rozwiązuje problem wysokich kosztów złomu

 

Wrocław

22 kwi - 24 kwi

od 3090 zł netto

05

Maj

Zarządzanie konfliktem

 • konflikt, współzawodnictwo i współpraca - dynamika i konsekwencje konfliktu w firmie
 • metody kierowania konfliktem i kształtowanie sposobów właściwego postępowania
 • czy konflikt może przynosić korzyści

Kraków

05 maj - 06 maj

od 1880 zł netto

05

Maj

Projektowanie zoptymalizowanych procesów logistycznych

 • Wykorzystanie Kanban, FIFO, Heijunki i 3P w projektowaniu procesów
 • Jakie efekty można uzyskać wprowadzając pociągi mizusumashi i pętle mleczarza
 • Poziomowanie zapasów, strategie zaopatrywania linii i optymalizacja magazynów
 • SYMULACJA na case’ach – projektowanie rozwiązań Lean Logistics

Kraków

05 maj - 06 maj

od 1880 zł netto

08

Maj

Audyt dostawców

 • Klasyfikacja bazy dostawców, opracowanie planu i harmonogramu audytów
 • Kryteria oceny, opracowanie wskaźników, analiza zebranych danych
 • Kontrola dokumentacji dostawcy
 • Umowa zakupowa oraz narzędzia do monitorowania prac wynikających z rekomendacji

Kraków

08 maj - 08 maj

od 1190 zł netto

18

Maj

Organizacja i rozwój Działu Zakupów

 • Elastyczny Łańcuch Dostaw i modele Lean Supply Chain (VMI, CS, KANBAN)
 • Jakie stosować wskaźniki efektywności działu zakupów oraz kupców, w jaki sposób rozliczać oszczędności i co uwzględniać
 • Szablony umów i zapytań ofertowych – na co należy zwrócić uwagę
 • Techniki negocjacji kar umownych, ćwiczenia symulacyjne

Łódź

18 maj - 19 maj

od 1880 zł netto

25

Maj

BENCHMARK - możliwość wizyty w ABB 

Zaawansowany 5S + utrzymanie zmian

 • Czynniki kluczowe dla utrzymania efektów wdrożenia 5S
 • Dobór liderów 5S, przygotowanie check listy patrolowej i audytowej
 • Dlaczego niektórym firmom nie udaje się utrzymać wdrożonych zmian
 • Praca w grupach, case study, ćwiczenia i praktyczne przykłady

Łódź

25 maj - 26 maj

od 1880 zł netto

28

Maj

BENCHMARK - mozliwość wizyty w fabryce ABB 

Kaizen I - System Sugestii Pracowniczych

 • Tworzenie od podstaw / rewitalizacja istniejącego SSP
 • Jak pomóc pracownikom zobaczyć straty i zachęcić do ich eliminacji
 • Jakie błędy są popełniane przy wdrażaniu, zarządzaniu i funkcjonowaniu SSP - jak je znaleźć i jakie działania korygujące wprowadzić
 • Praktyczne sposoby aktywowania i motywowania pracowników

Łódź

28 maj - 28 maj

od 1190 zł netto

28

Maj

BENCHMARK - możliwość wizyty w fabryce ABB 

Preventive Maintenance

 • Określenie celów przed wdrożeniem PM, korzyści, nowoczesne i skuteczne działania prewencyjne
 • Proces realizacji okresowego przeglądu maszyny, listy kontrolne
 • Planowanie i wykonywanie działań prewencyjnych - warsztat praktyczny 
 • Przykłady dokumentów, matryca kompetencji dla operatorów

Łódź

28 maj - 28 maj

od 1190 zł netto

22

Czerwiec

Zarządzanie Projektem w zakładzie produkcyjnym

 • Planowanie: zakres, karta, zarządzanie czasem, ROI i koszty, zarządzanie ryzykiem
 • Realizacja projektu: etapy rozwoju, zarządzanie konfliktami i komunikacją
 • Monitoring i kontrola projektu - metody analityczne, kontrola ryzyka
 • Portfel Projektów, Software i Kaizen jako źródło nowych projektów

Wrocław

22 cze - 23 cze

od 1690 zł netto

22

Czerwiec

Certyfikowany Auditor 5S

 • Jakie działania należy zastosować aby utrzymać standardy 5S
 • Jak powinny wyglądać Karty Kontrolne 5S dla obszarów – różne rozwiązania
 • Jak komunikować się podczas przeprowadzania audytu – modele współpracy
 • Jak przygotować raport z Audytu – rodzaje, format, komu prezentować 
 • Egzamin praktyczny w warunkach symulacji

Wrocław

22 cze - 23 cze

od 1790 zł netto

22

Czerwiec

Problem Solving + Raport A3

Jak właściwie analizować problemy i skutecznie je rozwiązywać

Burza mózgów, 5 Why, Diagram Ishikawy, FMEA, Standardy Pracy, Poka Yoke, Raport A3, 8StepRCCM, YOKOTEN, Kaizen, Genchi Genbutsu, G8D

Wrocław

22 cze - 23 cze

od 1690 zł netto

22

Czerwiec

TOC 

Jak eliminować ograniczenia w efektywności

 • Jak zwiększyć zdolności produkcyjne poprzez eliminację wąskich gardeł
 • SYMULACJA linii montazowej - reorganizacja z uwzględnieniem TOC i DBR

Wrocław

22 cze - 22 cze

od 1190 zł netto