Nadchodzące wydarzenia

10

Grudzień

Projektowanie zoptymalizowanych procesów logistycznych

 • Wykorzystanie Kanban, FIFO, Heijunki i 3P w projektowaniu procesów
 • Jakie efekty można uzyskać wprowadzając pociągi mizusumashi i pętle mleczarza
 • Poziomowanie zapasów, strategie zaopatrywania linii i optymalizacja magazynów
 • SYMULACJA na case’ach – projektowanie rozwiązań Lean Logistics

Wrocław

10 gru - 11 gru

od 1690 zł netto

10

Grudzień

Benchmark - możliwość wizyty w Porsche

Zarządzanie Projektem w zakładzie produkcyjnym

 • Planowanie: zakres, karta, zarządzanie czasem, ROI i koszty, zarządzanie ryzykiem
 • Realizacja projektu: etapy rozwoju, zarządzanie konfliktami i komunikacją
 • Monitoring i kontrola projektu - metody analityczne, kontrola ryzyka
 • Portfel Projektów, Software i Kaizen jako źródło nowych projektów

Także termin 27-28 stycznia 2020, Wrocław

Wrocław

10 gru - 11 gru

od 1690 zł netto

27

Styczeń

BENCHMARK - możliwość wizyty w Porsche

Filozofia Lean Manufacturing

dla Mistrzów, Brygadzistów i Kierowników Zmiany

 • Sprawne i skuteczne wdrażanie 5S, organizacja procesu wdrażania
 • Filozofia Kaizen - stereotypy, przukłady wdrożonych usprawnień
 • TPM - charakterystyczne elementy, firmary, AM, OEE

Wrocław

27 sty - 28 sty

od 1690 zł netto

27

Styczeń

BENCHMARKING - możliwość wizyty w Porsche 

Redukcja kosztów produkcji i zwiększanie efektywności procesów

 • Model finansowy z uwzględnieniem przychodów, kosztów strat - 3M, 7 strat
 • Symulacja procesu produkcji - 3 rundy z udoskonalaniem procesu
 • Wykorzystanie: diagramu spaghetti, VSM, KPI, OPF, balansowania, 5S, SMED, TPM, pętli logistycznychFIFO, takt time, supermarketustandaryzacji

Wrocław

27 sty - 28 sty

od 1690 zł netto

29

Styczeń

Organizacja DUR + TPM case study

 • Jak definiować wskaźniki KPI i jakie metody stosować do utrzymania zasobów
 • Organizacja DUR pod kątem TPM - w jaki sposób skutecznie angażować pracowników
 • Doskonalenie procesów poprzez program Kaizen - case study
 • Utrzymanie i rozwój TPM - case study 

Wrocław

29 sty - 29 sty

od 1190 zł netto

24

Luty

Certyfikowany Auditor 5S

 • Jakie działania należy zastosować aby utrzymać standardy 5S
 • Jak powinny wyglądać Karty Kontrolne 5S dla obszarów – różne rozwiązania
 • Jak komunikować się podczas przeprowadzania audytu – modele współpracy
 • Jak przygotować raport z Audytu – rodzaje, format, komu prezentować 
 • Egzamin praktyczny w warunkach symulacji

Warszawa

24 lut - 25 lip

od 1790 zł netto

24

Luty

Kaizen II

projektowanie zoptymalizowanych stanowisk i procesów

 • Jak utrzymać i audytować 5S w zmieniających się warunkach
 • Dlaczego należy zaangażować wszystkich i jak do tego dążyć
 • Standaryzacja w kontekście utrwalenia zmian vs. unifikacji w procesie
 • Praktyczne przykłady wizualizacji: standardy, błędy, propagowanie usprawnień
 • Symulacja - identyfikowanie i eliminowanie marnotrawstw na stanowisku i w procesie

Warszawa

24 lut - 25 lut

od 1790 zł netto

24

Luty

SMED + gry symulacyjne

Warszawa

24 lut - 25 lut

od 1790 zł netto

25

Luty

Narzędzia efektywnego zarządzania zespołem produkcyjnym

 • Warsztaty praktyczne dla mistrzów, liderów, brygadzistów i kierowników
 • Współpraca zespołowa i komunikacja vs. trudności w pracy z zespołem
 • Jak wyznaczaać cele i zadania oraz planować i organizowac pracę
 • Metody zwiększania efektywności, skuteczne motywowanie

Warszawa

25 lut - 26 lut

od 1790 zł netto

25

Luty

TOC + balansowanie linii 

Jak eliminować ograniczenia w efektywności

 • Jak zwiększyć zdolności produkcyjne poprzez eliminację wąskich gardeł
 • SYMULACJA linii montazowej - reorganizacja z uwzględnieniem TOC i DBR

Warszawa

25 lut - 26 lut

od 1790 zł netto

10

Marzec

BENCHMARKING - możliwość wizyty w fabryce BMW Motors, AIRBUS - Stade i Hamburg

Kanban + JIT

 • Jak sprawić, żeby wszystkie procesy były na czas bez powiększania zapasów
 • Co jest kosztem w przespływie materiałowym i jak można te koszty redukować
 • Kiery warto wdrożyć PULL i czym różni się Push od FLOW
 • Identyfikacja obszarów do wdrażania Kanban  poprzez VSM
 • Karty Kanban, rodzaje sygnałów, supermarket - best practice

Poznań

10 mar - 10 mar

od 1190 zł netto

10

Marzec

BENCHMARK - możliwość wizyty w fabryce BMW Motors, AIRBUS - Stade i Hamburg 

Skuteczna Standaryzacja

 • Czym jest standard i standaryzacja - cechy, źródła, wykorzystanie w zakładzie
 • W jaki sposób efektywnie wykorzystać standaryzację - etapy doskonalenia standardów
 • Dokumentowanie i komunikowanie standardów wewnętrznych
 • Wskazówki dla utrzymania standardowej pracy

Poznań

10 mar - 10 mar

od 1190 zł netto

10

Marzec

BENCHMARK - możliwość wizyty w BMW Motors, AIRBUS - Stade i Hamburg 

Budowanie kultury CI

 • Kreatywność i sposoby jej zwiększania a bariery twórczego rozwiązywania problemów - jak je eliminiować
 • Jak ukierunkować zespół na myślenie "out of the box"
 • Znaczenie sposobów komunikowania się podczas pracy
 • Symulacja: gra komunikacyjno-decyzyjna (współpracy i przełamywanie barier)

Poznań

10 mar - 10 mar

od 1190 zł netto

30

Marzec

Coaching & Mentoring w procesie CI

 • Gdy dzieje się dużo i szybko – coaching i mentoring w środowisku CI
 • Komunikacja a aktywizacja postaw pracowniczych
 • Jak minimalizować opór przeciwko zmianom
 • Najważniejsze metody i techniki podnoszące efektywność wystąpień podczas prezentacji

Kraków

30 mar - 31 mar

od 1790 zł netto

01

Kwiecień

VSM

 • Mapowanie strumienia wartości (VSM) – stan obecny + stan przyszły z wykorzystaniem głównych narzędzi usprawniających
 • Symulacja pracy fabryki – przećwiczenie efektywnego Gemba Walk i VSM

Kraków

01 kwi - 01 kwi

od 1190 zł netto