Analityk danych produkcyjnych

Polecane

Analityk danych produkcyjnych

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Certyfikowany Analityk danych

w procesach produkcyjnych

  • Wskaźniki biznesowe / operacyjne, a dane procesowe i ich związek przyczynowo - skutkowy
  • Statystyka prcesowa, metody graficzne prezentacji danych
  • Logika przyczynowo - skutkowa i jej zastosowanie w analizie danych

Coaching & Mentoring w procesie CI

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Coaching & Mentoring w procesie CI

  • Gdy dzieje się dużo i szybko – coaching i mentoring w środowisku CI
  • Komunikacja a aktywizacja postaw pracowniczych
  • Jak minimalizować opór przeciwko zmianom
  • Najważniejsze metody i techniki podnoszące efektywność wystąpień podczas prezentacji