Galeria

Polecane

Gemba Walk

warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Gemba Walk

  • Efektywny Gemba Walk - elementy składowe i metody
  • Jak przygotować Gemba Walk pod kątem optymalizacji procesów
  • Gemba Walk jako proces coachingu
  • Symulacja Gemba Walk - case study w grupach

VSM

Warsztaty ON-LINESTACJONARNE

VSM

  • Mapowanie strumienia wartości (VSM) – stan obecny + stan przyszły z wykorzystaniem głównych narzędzi usprawniających
  • Symulacja pracy fabryki – przećwiczenie efektywnego Gemba Walk i VSM