Cele

- Realizujemy szkolenia, które są efektywne i skuteczne - zapewniamy najwyższą jakość naszych programów szkoleniowych i dbamy o satysfakcję klienta

- Wskazujemy możliwe drogi rozwoju, inspirujemy do poszukiwania nowych rozwiązań oraz do skutecznego działania

- Wspieramy Państwa w osiąganiu najwyższych wyników biznesowych, budowaniu przewagi konkurencyjnej i optymalizowaniu pracy zgodnie z koncepcją LEAN & KAIZEN

Polecane

TPM krok po kroku

BENCHMARK - możliwość wizyty w fabrykach SKODY (Vrchlabi i Kvasiny) 

TPM krok po kroku + współpraca Produkcja - UR

  • Rodzaje strat i przyczyny braku efektywności parku maszynowego
  • Warunki konieczne do implementacji i utrzymania efektów wdrożenia TPM
  • 8 filarów TPM, ćwiczenia i case studies
  • Organizacja inspekcji i przeglądów, wskaźniki
  • Usparwnianie współpracy Produkcja - UR, czerwona kartka

VSM

VSM

  • Mapowanie strumienia wartości (VSM) – stan obecny + stan przyszły z wykorzystaniem głównych narzędzi usprawniających
  • Symulacja pracy fabryki – przećwiczenie efektywnego Gemba Walk i VSM