Eksperci

- Nasi Eksperci to ludzie, których wiedza i umiejętności są cenione najbardziej, bo zostały nabyte w drodze wieloletniego, praktycznego doświadczenia

- Naszych prelegentów dobieramy do każdego szkolenia w taki sposób aby wspólnie uzupełniali swoje prelekcje, tworząc tym samym spójną całość prezentowanej metodyki

- Prowadzone przez nas projekty badawczo-rozowojowe umożliwiają nam stały kontakt i współpracę z najlepszymi Ekspertami LEAN i KAIZEN na rynku międzynarodowym

Polecane

Sterowanie jakością + wskaźniki i kontrola

BENCHMARKING - możliwość wizyty w Tenneco 

Sterowanie jakością procesu produkcyjnego

  • Różne modele i struktury działów jakości, przykłady i case studies
  • Główne wskaźniki jakości procesów wewnętrznych – co mierzyć i jak mierzyć
  • Standaryzacja w aspekcie zmienności i zapewniania jakości – narzędzia
  • Przeprowadzenie symulacji zaprojektowanie wysokojakościowego procesu z uwzględnieniem wymagań klientów i w kontekście zarządzania dostawcami

Zarządzanie Projektem w zakładzie produkcyjnym

Zarządzanie Projektem w zakładzie produkcyjnym

  • Planowanie: zakres, karta, zarządzanie czasem, ROI i koszty, zarządzanie ryzykiem
  • Realizacja projektu: etapy rozwoju, zarządzanie konfliktami i komunikacją
  • Monitoring i kontrola projektu - metody analityczne, kontrola ryzyka
  • Portfel Projektów, Software i Kaizen jako źródło nowych projektów