Nadchodzące wydarzenia

07

Lipiec

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Techniki i sposoby radzenia sobie ze stresem

 • Stres a osobowość, analiza własnych stresorów
 • Likwidacja i obniżanie stresu w miejscu pracy
 • Panowanie nad emocjami w sytuacjach trudnych
 • Sposoby radzenia sobie z nagłym lub przedłużającym się stresem
 • Sposoby rozwiązywania sporów

Warszawa

07 lip - 08 lip

od 1390 zł netto

08

Lipiec

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Optymalizacja parametrów procesu produkcyjnego

- koszty i jakość pod kontrolą

Warsztaty w całości oparte na praktycznej symulacji: przez wszystkie fazy uczestnicy będą realizować projekt doskonalący z wykorzystaniem DOE oraz różnych narzedzi, m.in.: DMAIC, histogram, MSA, SPC, diagram Ishikawy, standaryzacja procesu

Warszawa

08 lip - 09 lip

od 1390 zł netto

09

Lipiec

Warsztaty STACJONARNE

TOC 

Jak eliminować ograniczenia w efektywności

 • Jak zwiększyć zdolności produkcyjne poprzez eliminację wąskich gardeł

Warszawa

09 lip - 09 lip

od 790 zł netto

12

Lipiec

 Warsztaty STACJONARNE

Projektowanie zoptymalizowanych procesów logistycznych

 • Wykorzystanie Kanban, FIFO, Heijunki i 3P w projektowaniu procesów
 • Jakie efekty można uzyskać wprowadzając pociągi mizusumashi i pętle mleczarza
 • Poziomowanie zapasów, strategie zaopatrywania linii i optymalizacja magazynów
 • SYMULACJA na case’ach – projektowanie rozwiązań Lean Logistics

Gdańsk

12 lip - 13 lip

od 1790 zł netto

12

Lipiec

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Problem Solving + Raport A3

Jak właściwie analizować problemy i skutecznie je rozwiązywać

Burza mózgów, 5 Why, Diagram Ishikawy, FMEA, Standardy Pracy, Poka Yoke, Raport A3, 8StepRCCM, YOKOTEN, Kaizen, Genchi Genbutsu, G8D

Gdańsk

12 lip - 13 lip

od 1390 zł netto

14

Lipiec

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Certyfikacja Yellow Belt

Szkolenie jest dedykowane prowadzeniu projektów Lean Six Sigma na poziomie podstawowym. Pozwala poznać podstawy DMAIC oraz podstawowe metody i narzędzia w stosowane w DMAIC.

Gdańsk

14 lip - 16 lip

od 1890 zł netto

15

Lipiec

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Certyfikowany Auditor 5S

 • Jakie działania należy zastosować aby utrzymać standardy 5S
 • Jak powinny wyglądać Karty Kontrolne 5S dla obszarów – różne rozwiązania
 • Jak komunikować się podczas przeprowadzania audytu – modele współpracy
 • Jak przygotować raport z Audytu – rodzaje, format, komu prezentować 
 • Egzamin praktyczny w warunkach symulacji

Gdańsk

15 lip - 16 lip

od 1390 zł netto

19

Lipiec

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Kierownik w Zakładzie Produkcyjnym jako Lider

Gdańsk

19 lip - 21 lip

od 1390 zł netto

25

Sierpień

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Sterowanie jakością procesu produkcyjnego

 • Różne modele i struktury działów jakości, przykłady i case studies
 • Główne wskaźniki jakości procesów wewnętrznych – co mierzyć i jak mierzyć
 • Standaryzacja w aspekcie zmienności i zapewniania jakości – narzędzia
 • Przeprowadzenie symulacji zaprojektowanie wysokojakościowego procesu z uwzględnieniem wymagań klientów i w kontekście zarządzania dostawcami

Białystok

25 sie - 26 sie

od 1390 zł netto

27

Sierpień

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Skuteczna Standaryzacja

 • Czym jest standard i standaryzacja - cechy, źródła, wykorzystanie w zakładzie
 • W jaki sposób efektywnie wykorzystać standaryzację - etapy doskonalenia standardów
 • Dokumentowanie i komunikowanie standardów wewnętrznych
 • Wskazówki dla utrzymania standardowej pracy

Białystok

27 sie - 27 sie

od 790 zł netto

30

Sierpień

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Narzędzia efektywnego zarządzania zespołem produkcyjnym

 • Warsztaty praktyczne dla mistrzów, liderów, brygadzistów i kierowników
 • Współpraca zespołowa i komunikacja vs. trudności w pracy z zespołem
 • Jak wyznaczaać cele i zadania oraz planować i organizowac pracę
 • Metody zwiększania efektywności, skuteczne motywowanie

Wrocław

30 sie - 31 sie

od 1390 zł netto

30

Sierpień

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Kaizen 3P

 • Cele, fazy i kroki milowe 3P - Procesu Przygotowania Produkcji
 • Żelazne zasady odchudzonej produkcji: VSM, Andon, TPM, TQM
 • Żelazne zasady odchudzonej logistyki: takt, pętla, supermarket, pull, PFEP
 • Kluczowe fazy tygodniowych warsztatów 3P, jak działa symulacja 3D z kartonów 1:1

Wrocław

30 sie - 31 sie

od 1390 zł netto

30

Sierpień

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

MSA / SPC – praktyczne sterowanie procesem produkcji 

 • Sterowanie procesem z wykorzystaniem danych - model Y f(x), rodzaje danych
 • Statystyka przemysłowa, rola systemu pomiarowego - przykłady
 • Analiza R&R i problemy w praktycznym wykonaniu
 • Towrzenie karty kontrolnej, rodzaje kart, przegląd z procesów produkcji seryjnej i jednostkowej

Wrocław

30 sie - 31 sie

od 1390 zł netto

22

Wrzesień

 Warsztaty STACJONARNE

 SMED

 • Stadium przygotowawcze oraz analiza procesu- tworzenie karty przebiegu
 • Rodzaje strat produkcyjnych i sposoby ich eliminacji - listy kontrolne i tablica cieni
 • Opracowanie instrukcji metody standardowej przezbrojenia SMED - kluczowe czynniki sukcesu

Kraków

22 wrz - 22 wrz

od 1190 PLN netto

23

Wrzesień

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Akademia Mistrza, Lidera, Managera

 • Komunikacja ze współpracownikami, zespół pracowniczy w relacjach formalnych i nieformalnych
 • Motywacja, czyli jak osiągać zakładane cele
 • Rodzaje konfliktów w zespołach produkcyjnych - kierownie konfliktem
 • Formowanie zepsołu, docieranie się, normalizacja - najefektywniejsza praca

Kraków

23 wrz - 24 wrz

od 1390 zł netto

28

Wrzesień

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

TPM krok po kroku

 • Rodzaje strat i przyczyny braku efektywności parku maszynowego
 • Warunki konieczne do implementacji i utrzymania efektów wdrożenia TPM
 • 8 filarów TPM, ćwiczenia i case studies
 • Organizacja inspekcji i przeglądów, wskaźniki
 • Usparwnianie współpracy Produkcja - UR, czerwona kartka

Łódź

28 wrz - 28 wrz

od 790 zł netto

28

Wrzesień

Warsztaty ON-LINE

P-FMEA

Kraków

28 wrz - 29 wrz

od 1390 zł netto

30

Wrzesień

 Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Robotic Process Automation

 • Do czego można użyć RPA - przykłady procesów
 • Analiza wybranych procesów na podstawie case studies
 • Jak policzyć korzyści z wdrożonego RPA
 • Jak praktycznie przygotować się do projektu RPA i które procesy można zautomatyzować

Łódź

30 wrz - 30 wrz

od 790 zł netto

14

Październik

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Autonomous Maintenance + Preventive 

 • Jak zdobyć zaangażowanie operatorów, omówienie 7 kroków AM
 • Model obsługi maszyny oparty na strtegii Preventive Maintenance
 • Jak zorganizować okresowe przglądy maszyn
 • Przykłady dokumentów stworzonych podczas wdrażania TPM

Kraków

14 paź - 15 paź

od 1390 zł netto

29

Listopad

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Praktyczny LEAN w pigułce

- przegląd narzędzi i ich efektów biznesowych

 • pierwsze kroki w definiowaniu struktury lean, transformacja lean
 • efekty biznesowe a narzędzia lean: VSM, 5S, Kaizen SSP, Kaizen 3P, balansowanie, TWI, TPM, PFEP, SPC, FMEA

Białystok

29 lis - 30 lis

od 1390 zł netto