Nadchodzące wydarzenia

16

Maja

Benchmark tours

Adient Seating - 16. maja, Siemianowice Śląskie

Orifarm - 14. czerwca, Łyszkowice

ABB - 15. czerwca, Aleksandrów Łódzki

Tenneco (Federal Mogul Bimet) - 5. lipca, Gdańsk

16 maj - 16 maj

1390 zł netto

04

Września

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Jak prowadzić prezentacje

 • Cel, materiały, temat i struktura przekazu
 • Nawiązywanie kontaktów
 • Trudny rozmówca / słuchacz - jak konstruować sugestywne wypowiedzi

Kraków

04 wrz - 05 wrz

od 1390 zł netto

06

Lipca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zaawansowany 5S + utrzymanie zmian

 • Czynniki kluczowe dla utrzymania efektów wdrożenia 5S
 • Dobór liderów 5S, przygotowanie check listy patrolowej i audytowej
 • Dlaczego niektórym firmom nie udaje się utrzymać wdrożonych zmian
 • Praca w grupach, case study, ćwiczenia i praktyczne przykłady

Gdańsk

06 lip - 07 lip

od 1390 zł netto

15

Maja

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zarządzanie projektami w zakładzie produkcyjnym

 • Planowanie: zakres, karta, zarządzanie czasem, ROI i koszty, zarządzanie ryzykiem
 • Realizacja projektu: etapy rozwoju, zarządzanie konfliktami i komunikacją
 • Monitoring i kontrola projektu - metody analityczne, kontrola ryzyka
 • Portfel Projektów, Software i Kaizen jako źródło nowych projektów

Łódź

15 maj - 16 maj

od 1390 zł netto

29

Maja

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Certyfikowany Auditor 5S

 • Jakie działania należy zastosować aby utrzymać standardy 5S
 • Jak powinny wyglądać Karty Kontrolne 5S dla obszarów – różne rozwiązania
 • Jak komunikować się podczas przeprowadzania audytu – modele współpracy
 • Jak przygotować raport z Audytu – rodzaje, format, komu prezentować 
 • Egzamin praktyczny w warunkach symulacji

Łódź

29 maj - 30 maj

od 1390 zł netto

11

Grudnia

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zarządzanie procesami lean w ujęciu Balanced Scorecard

 • Wizualizacja i praca zespołowa - definiowanie strategii wzrostu organizacji, konstrucka BSC
 • Definiowanie procesów biznesowych SIPOC, technika mapowania
 • KPI a cele strategiczne
 • Narzędzia: Pareto, standaryzacja, e-5S, work flow, RCA, VSM

Wrocław

11 gru - 12 gru

od 1390 zł netto

24

Kwietnia

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Coaching & Mentoring w procesie CI

 • Gdy dzieje się dużo i szybko – coaching i mentoring w środowisku CI
 • Komunikacja a aktywizacja postaw pracowniczych
 • Jak minimalizować opór przeciwko zmianom
 • Najważniejsze metody i techniki podnoszące efektywność wystąpień podczas prezentacji

Wrocław

24 kwi - 25 kwi

od 1390 zł netto

03

Lipca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Współpraca Produkcja - Utrzymanie Ruchu

 • Kluczowe elementy stanowiące podstawę do budowania trwałej współpracy
 • Jak zorganizować i podzielić odpowiedzialność
 • Skuteczne metody zapobiegania i rozwiązywania konfliktów
 • Jakie cele zdefiniować dla UR i dla produkcji
 • Jak osiągnąć sukces wdrożenia TPM, wykorzystanie narzędzia Red Tag

Gdańsk

03 lip - 03 lip

od 890 zł netto

04

Lipca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

TPM + OEE

Gdańsk

04 lip - 04 lip

od 890 zł netto

05

Lipca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Budowanie kultury CI

 • Kreatywność i sposoby jej zwiększania a bariery twórczego rozwiązywania problemów - jak je eliminiować
 • Jak ukierunkować zespół na myślenie "out of the box"
 • Znaczenie sposobów komunikowania się podczas pracy
 • Symulacja: gra komunikacyjno-decyzyjna (współpracy i przełamywanie barier)

Gdańsk

05 lip - 05 lip

od 890 zł netto

18

Września

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Toyota Kata

Łódź

18 wrz - 18 wrz

od 890 zł netto

24

Maja

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

MSA

Kraków

24 maj - 24 maj

od 890 zł netto

24

Października

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Kaizen I - System Sugestii Pracowniczych

 • Tworzenie od podstaw / rewitalizacja istniejącego SSP
 • Jak pomóc pracownikom zobaczyć straty i zachęcić do ich eliminacji
 • Jakie błędy są popełniane przy wdrażaniu, zarządzaniu i funkcjonowaniu SSP - jak je znaleźć i jakie działania korygujące wprowadzić
 • Praktyczne sposoby aktywowania i motywowania pracowników

Łódź

24 paź - 24 paź

od 890 zł netto

27

Kwietnia

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zarządzanie ryzykiem w projektach

Wrocław

27 kwi - 28 kwi

od 1390 zł netto

15

Czerwca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Kaizen 3P

 • Cele, fazy i kroki milowe 3P - Procesu Przygotowania Produkcji
 • Żelazne zasady odchudzonej produkcji: VSM, Andon, TPM, TQM
 • Żelazne zasady odchudzonej logistyki: takt, pętla, supermarket, pull, PFEP
 • Kluczowe fazy tygodniowych warsztatów 3P, jak działa symulacja 3D z kartonów 1:1

Wrocław

15 cze - 16 cze

od 1390 zł netto

18

Maja

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Praktyczny LEAN w pigułce

- przegląd narzędzi i ich efektów biznesowych

 • pierwsze kroki w definiowaniu struktury lean, transformacja lean
 • efekty biznesowe a narzędzia lean: VSM, 5S, Kaizen SSP, Kaizen 3P, balansowanie, TWI, TPM, PFEP, SPC, FMEA

Kraków

18 maj - 19 maj

od 1390 zł netto

29

Maja

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Narzędzia efektywnego zarządzania zespołem produkcyjnym

 • Warsztaty praktyczne dla mistrzów, liderów, brygadzistów i kierowników
 • Współpraca zespołowa i komunikacja vs. trudności w pracy z zespołem
 • Jak wyznaczaać cele i zadania oraz planować i organizowac pracę
 • Metody zwiększania efektywności, skuteczne motywowanie

Łódź

29 maj - 30 maj

od 1390 zł netto

24

Kwietnia

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Certyfikowany Analityk danych

w procesach produkcyjnych

 • Wskaźniki biznesowe / operacyjne, a dane procesowe i ich związek przyczynowo - skutkowy
 • Statystyka prcesowa, metody graficzne prezentacji danych
 • Logika przyczynowo - skutkowa i jej zastosowanie w analizie danych

Wrocław

24 kwi - 25 kwi

od 1390 zł netto

25

Maja

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

SPC

Kraków

25 maj - 25 maj

od 890 zł netto

24

Maja

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Skuteczna Standaryzacja

 • Czym jest standard i standaryzacja - cechy, źródła, wykorzystanie w zakładzie
 • W jaki sposób efektywnie wykorzystać standaryzację - etapy doskonalenia standardów
 • Dokumentowanie i komunikowanie standardów wewnętrznych
 • Wskazówki dla utrzymania standardowej pracy

Kraków

24 maj - 24 maj

od 890 zł netto

19

Kwietnia

Warsztaty ON-LINESTACJONARNE

VSM

 • Mapowanie strumienia wartości (VSM) – stan obecny + stan przyszły z wykorzystaniem głównych narzędzi usprawniających
 • Symulacja pracy fabryki – przećwiczenie efektywnego Gemba Walk i VSM

Wrocław

19 kwi - 19 kwi

od 890 zł netto

12

Czerwca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zarządzanie zmianą

Wrocław

12 cze - 12 cze

od 890 zł netto

26

Kwietnia

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Optymalizacja parametrów procesu produkcyjnego

- koszty i jakość pod kontrolą

Warsztaty w całości oparte na praktycznej symulacji: przez wszystkie fazy uczestnicy będą realizować projekt doskonalący z wykorzystaniem DOE oraz różnych narzedzi, m.in.: DMAIC, histogram, MSA, SPC, diagram Ishikawy, standaryzacja procesu

Wrocław

26 kwi - 27 kwi

od 1390 zł netto

25

Kwietnia

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Autonomous Maintenance + Preventive 

 • Jak zdobyć zaangażowanie operatorów, omówienie 7 kroków AM
 • Model obsługi maszyny oparty na strtegii Preventive Maintenance
 • Jak zorganizować okresowe przglądy maszyn
 • Przykłady dokumentów stworzonych podczas wdrażania TPM

Wrocław

25 kwi - 26 kwi

od 1390 zł netto

19

Czerwca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Budowanie i rozwijanie zespołów projektowych

Wrocław

19 cze - 20 cze

od 1390 zł netto

22

Marca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Certyfikowany Specjalista

ds. optymalizacji procesów produkcji

 • Wskaźniki operacyjne a identyfikacja problemów w procesach
 • Podejście projektowe do optymalizacji procesu
 • Analiza łańcucha przyczynowo - skutkowego, poszukiwanie rozwiązań

Łódź

22 mar - 23 mar

od 1390 zł netto

20

Września

 Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE 

Kanban + JIT

 • Jak sprawić, żeby wszystkie procesy były na czas bez powiększania zapasów
 • Co jest kosztem w przespływie materiałowym i jak można te koszty redukować
 • Kiery warto wdrożyć PULL i czym różni się Push od FLOW
 • Identyfikacja obszarów do wdrażania Kanban  poprzez VSM
 • Karty Kanban, rodzaje sygnałów, supermarket - best practice

Łódź

20 wrz - 20 wrz

od 890 zł netto

20

Kwietnia

warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Gemba Walk

 • Efektywny Gemba Walk - elementy składowe i metody
 • Jak przygotować Gemba Walk pod kątem optymalizacji procesów
 • Gemba Walk jako proces coachingu
 • Symulacja Gemba Walk - case study w grupach

Wrocław

20 kwi - 20 kwi

od 890 zł netto

31

Maja

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Budowanie autorytetu

Łódź

31 maj - 31 maj

od 890 zł netto

21

Kwietnia

Warsztaty ONLINE i STACJONARNE

Komunikacja w konflikcie

 • Jak zapobiegać konfliktom - rola komunikacji w prewencji
 • Skuteczne rozwiązywanie istniejących konfliktów: rola intencji, mediacje, zawieranie porozumień
 • W jaki sposób wykorzystywac asertywność w sytuacjach zawodowych
 • Style komunikacji: dominacja, sztuka słuchania i analiza wypowiedzi

Wrocław

21 kwi - 21 kwi

od 890 zł netto

19

Kwietnia

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Akademia Mistrza, Lidera, Managera

 • Komunikacja ze współpracownikami, zespół pracowniczy w relacjach formalnych i nieformalnych
 • Motywacja, czyli jak osiągać zakładane cele
 • Rodzaje konfliktów w zespołach produkcyjnych - kierownie konfliktem
 • Formowanie zepsołu, docieranie się, normalizacja - najefektywniejsza praca

Wrocław

19 kwi - 20 kwi

od 1390 zł netto

17

Maja

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Problem Solving + Raport A3

Jak właściwie analizować problemy i skutecznie je rozwiązywać

Burza mózgów, 5 Why, Diagram Ishikawy, FMEA, Standardy Pracy, Poka Yoke, Raport A3, 8StepRCCM, YOKOTEN, Kaizen, Genchi Genbutsu, G8D

Kraków

17 maj - 18 maj

od 1390 zł netto

14

Czerwca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Analiza przyczyn źródłowych 

Wrocław

14 cze - 15 cze

od 1390 zł netto

16

Czerwca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Hoshin Kanri

Wrocław

16 cze - 16 cze

od 890 zł netto

19

Czerwca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Practical Customer Problem Solving 

wg metodologii 8D 

Wrocław

19 cze - 20 cze

od 1390 zł netto

28

Czerwca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Sterowanie jakością procesu produkcyjnego

 • Różne modele i struktury działów jakości, przykłady i case studies
 • Główne wskaźniki jakości procesów wewnętrznych – co mierzyć i jak mierzyć
 • Standaryzacja w aspekcie zmienności i zapewniania jakości – narzędzia
 • Przeprowadzenie symulacji zaprojektowanie wysokojakościowego procesu z uwzględnieniem wymagań klientów i w kontekście zarządzania dostawcami

Łódź

28 cze - 29 cze

od 1390 zł netto

25

Września

warsztaty STACJONARNE

TWI - warsztaty praktyczne

Łódź

25 wrz - 26 wrz

od 1890 zł netto

06

Października

 

Benchmark w fabryce Adient Seating

w Siemianowicach Śląskich

Siemianowice Śl.

06 paź - 06 paź

od 1300 zł netto

27

Marca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zarządzanie czasem własnym, organizacja zadań

Wrocław

27 mar - 27 mar

od 890 zł netto

27

Kwietnia

Warsztaty STACJONARNE

Redukcja kosztów produkcji i zwiększanie efektywności procesów

 • Model finansowy z uwzględnieniem przychodów, kosztów strat - 3M, 7 strat
 • Symulacja procesu produkcji - 3 rundy z udoskonalaniem procesu
 • Wykorzystanie: diagramu spaghetti, VSM, KPI, OPF, balansowania, 5S, SMED, TPM, pętli logistycznychFIFO, takt time, supermarketustandaryzacji

Wrocław

27 kwi - 28 kwi

od 1890 zł netto

22

Maja

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Techniki i sposoby radzenia sobie ze stresem

 • Stres a osobowość, analiza własnych stresorów
 • Likwidacja i obniżanie stresu w miejscu pracy
 • Panowanie nad emocjami w sytuacjach trudnych
 • Sposoby radzenia sobie z nagłym lub przedłużającym się stresem
 • Sposoby rozwiązywania sporów

Kraków

22 maj - 23 maj

od 1390 zł netto

03

Lipca

warsztaty ONLINE STACJONARNE

SMED krok po kroku

 • Analiza przezbrojenia krok po kroku - modele, elementy, wskazówki

Gdańsk

03 lip - 04 lip

od 1390 zł netto

27

Marca

 Warsztaty STACJONARNE

Projektowanie zoptymalizowanych procesów logistycznych

 • Wykorzystanie Kanban, FIFO, Heijunki i 3P w projektowaniu procesów
 • Jakie efekty można uzyskać wprowadzając pociągi mizusumashi i pętle mleczarza
 • Poziomowanie zapasów, strategie zaopatrywania linii i optymalizacja magazynów
 • SYMULACJA na case’ach – projektowanie rozwiązań Lean Logistics

Wrocław

27 mar - 28 mar

od 1790 zł netto

29

Sierpnia

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Certyfikacja Yellow Belt

Szkolenie jest dedykowane prowadzeniu projektów Lean Six Sigma na poziomie podstawowym. Pozwala poznać podstawy DMAIC oraz podstawowe metody i narzędzia w stosowane w DMAIC.

Warszawa

29 sie - 31 sie

od 1990 zł netto

13

Kwietnia

Warsztaty ONLINE i STACJONARNE

Motywacja 4.0

 • Skuteczne sposoby motywowania pracowników
 • Typowe błędy w motywowaniu
 • Satysfakcja z pracy, zaangażowanie a motywacja - praktyczne narzędzia i obszary odpowiedzialności

Wrocław

13 kwi - 14 kwi

od 1390 zł netto

28

Marca

Warsztaty ONLINE i STACJONARNE

Asertwność w relacjach zawodowych

 • Efekty wynikacjące z przyjęcia postawy agreywnej, biernej i asertywnej
 • Skuteczne przekazywnie informacji i wyrażanie swojego zdania
 • Sztuka egzekwowania praw bez agresji

Wrocław

28 mar - 28 mar

od 890 zł netto

30

Sierpnia

Warsztaty ONLINE i STACJONARNE

Narzędzia dla świeżo awansowanego szefa

 • Style kierowania, etapy rozwoju zespołu
 • Skuteczne sposoby budowania autorytetu, tworzenie relacji opartych na przejrzystych intencjach
 • Jak rozwiązywać konflikty, trudne rozmowy

Warszawa

30 sie - 31 sie

od 1390 zł netto

06

Września

Warsztaty ONLINE i STACJONARNE

Train the Trainer - warsztaty dla trenerów wewnętrznych

 • Skuteczne techniki szkolenia - narzędzia metodyczne
 • Efektywna komunikacja w procesie szkolenia
 • Psychologiczne podstway kontaktów interpersonalnych

 

Kraków

06 wrz - 07 wrz

od 1390 zł netto

13

Czerwca

Warsztaty ONLINE i STACJONARNE

Budowanie efektywnej współpracy w zespole i między zespołami

 • Role poszczególnych członków zespołu i ich wpływ
 • Jak dotrzeć do współracowników i skutecznie się komunikować
 • Informacja zwrotna, konflikty, rola asertywności

Wrocław

13 cze - 14 cze

od 1390 zł netto

04

Grudnia

Warsztaty ONLINE i STACJONARNE

Budowanie przewagi w negocjacjach ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji cenowych

 • Etapy negocjacji, komunikacja na poziomie zaawansowanym
 • Stategie negocjacyjne a gry psychologiczne
 • Przejęcie kontroli nad przebiegiem negocjacji

Warszawa

04 gru - 05 gru

od 890 zł netto