Nadchodzące wydarzenia

22

Wrzesień

 Warsztaty STACJONARNE

 SMED

 • Stadium przygotowawcze oraz analiza procesu- tworzenie karty przebiegu
 • Rodzaje strat produkcyjnych i sposoby ich eliminacji - listy kontrolne i tablica cieni
 • Opracowanie instrukcji metody standardowej przezbrojenia SMED - kluczowe czynniki sukcesu

Kraków

22 wrz - 22 wrz

od 1190 PLN netto

23

Wrzesień

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Akademia Mistrza, Lidera, Managera

 • Komunikacja ze współpracownikami, zespół pracowniczy w relacjach formalnych i nieformalnych
 • Motywacja, czyli jak osiągać zakładane cele
 • Rodzaje konfliktów w zespołach produkcyjnych - kierownie konfliktem
 • Formowanie zepsołu, docieranie się, normalizacja - najefektywniejsza praca

Kraków

23 wrz - 24 wrz

od 1390 zł netto

23

Wrzesień

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zaawansowany 5S + utrzymanie zmian

 • Czynniki kluczowe dla utrzymania efektów wdrożenia 5S
 • Dobór liderów 5S, przygotowanie check listy patrolowej i audytowej
 • Dlaczego niektórym firmom nie udaje się utrzymać wdrożonych zmian
 • Praca w grupach, case study, ćwiczenia i praktyczne przykłady

Kraków

23 wrz - 24 wrz

od 1390 zł netto

23

Wrzesień

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zarządzanie procesami lean w ujęciu Balanced Scorecard

 • Wizualizacja i praca zespołowa - definiowanie strategii wzrostu organizacji, konstrucka BSC
 • Definiowanie procesów biznesowych SIPOC, technika mapowania
 • KPI a cele strategiczne
 • Narzędzia: Pareto, standaryzacja, e-5S, work flow, RCA, VSM

Kraków

23 wrz - 24 wrz

od 1390 zł netto

28

Wrzesień

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

TPM krok po kroku

 • Rodzaje strat i przyczyny braku efektywności parku maszynowego
 • Warunki konieczne do implementacji i utrzymania efektów wdrożenia TPM
 • 8 filarów TPM, ćwiczenia i case studies
 • Organizacja inspekcji i przeglądów, wskaźniki
 • Usparwnianie współpracy Produkcja - UR, czerwona kartka

Łódź

28 wrz - 28 wrz

od 790 zł netto

28

Wrzesień

Warsztaty ON-LINE

P-FMEA

Kraków

28 wrz - 29 wrz

od 1390 zł netto

29

Wrzesień

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zarządzanie konfliktem

 • konflikt, współzawodnictwo i współpraca - dynamika i konsekwencje konfliktu w firmie
 • metody kierowania konfliktem i kształtowanie sposobów właściwego postępowania
 • czy konflikt może przynosić korzyści

Łódź

29 wrz - 30 wrz

od 1390 zł netto

29

Wrzesień

warsztaty STACJONARNE

TWI - warsztaty praktyczne

Łódź

29 wrz - 30 wrz

od 1790 zł netto

30

Wrzesień

 Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Robotic Process Automation

 • Do czego można użyć RPA - przykłady procesów
 • Analiza wybranych procesów na podstawie case studies
 • Jak policzyć korzyści z wdrożonego RPA
 • Jak praktycznie przygotować się do projektu RPA i które procesy można zautomatyzować

Łódź

30 wrz - 30 wrz

od 790 zł netto

12

Październik

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Techniki i sposoby radzenia sobie ze stresem

 • Stres a osobowość, analiza własnych stresorów
 • Likwidacja i obniżanie stresu w miejscu pracy
 • Panowanie nad emocjami w sytuacjach trudnych
 • Sposoby radzenia sobie z nagłym lub przedłużającym się stresem
 • Sposoby rozwiązywania sporów

Warszawa

12 paź - 13 paź

od 1390 zł netto

12

Październik

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Problem Solving – zbuduj system rozwiązywania problemów

Kraków

12 paź - 13 paź

od 1390 zł netto

14

Październik

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Autonomous Maintenance + Preventive 

 • Jak zdobyć zaangażowanie operatorów, omówienie 7 kroków AM
 • Model obsługi maszyny oparty na strtegii Preventive Maintenance
 • Jak zorganizować okresowe przglądy maszyn
 • Przykłady dokumentów stworzonych podczas wdrażania TPM

Kraków

14 paź - 15 paź

od 1390 zł netto

14

Październik

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Analiza przyczyn źródłowych 

Kraków

14 paź - 15 paź

od 1390 zł netto

14

Październik

Warsztaty STACJONARNE

Redukcja kosztów produkcji i zwiększanie efektywności procesów

 • Model finansowy z uwzględnieniem przychodów, kosztów strat - 3M, 7 strat
 • Symulacja procesu produkcji - 3 rundy z udoskonalaniem procesu
 • Wykorzystanie: diagramu spaghetti, VSM, KPI, OPF, balansowania, 5S, SMED, TPM, pętli logistycznychFIFO, takt time, supermarketustandaryzacji

Kraków

14 paź - 15 paź

od 1790 zł netto

18

Październik

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Gamification

Wrocław

18 paź - 18 paź

od 790 zł netto

18

Październik

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zarządzanie projektami w zakładzie produkcyjnym

 • Planowanie: zakres, karta, zarządzanie czasem, ROI i koszty, zarządzanie ryzykiem
 • Realizacja projektu: etapy rozwoju, zarządzanie konfliktami i komunikacją
 • Monitoring i kontrola projektu - metody analityczne, kontrola ryzyka
 • Portfel Projektów, Software i Kaizen jako źródło nowych projektów

Wrocław

18 paź - 19 paź

od 1390 zł netto

20

Październik

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Certyfikowany Analityk danych

w procesach produkcyjnych

 • Wskaźniki biznesowe / operacyjne, a dane procesowe i ich związek przyczynowo - skutkowy
 • Statystyka prcesowa, metody graficzne prezentacji danych
 • Logika przyczynowo - skutkowa i jej zastosowanie w analizie danych

Wrocław

20 paź - 21 paź

od 1390 zł netto

21

Październik

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Coaching & Mentoring w procesie CI

 • Gdy dzieje się dużo i szybko – coaching i mentoring w środowisku CI
 • Komunikacja a aktywizacja postaw pracowniczych
 • Jak minimalizować opór przeciwko zmianom
 • Najważniejsze metody i techniki podnoszące efektywność wystąpień podczas prezentacji

Wrocław

21 paź - 22 paź

od 1390 zł netto

17

Listopad

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Certyfikowany Specjalista

ds. optymalizacji procesów produkcji

 • Wskaźniki operacyjne a identyfikacja problemów w procesach
 • Podejście projektowe do optymalizacji procesu
 • Analiza łańcucha przyczynowo - skutkowego, poszukiwanie rozwiązań

Łódź

17 lis - 18 lis

od 1390 zł netto

18

Listopad

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Certyfikowany Auditor 5S

 • Jakie działania należy zastosować aby utrzymać standardy 5S
 • Jak powinny wyglądać Karty Kontrolne 5S dla obszarów – różne rozwiązania
 • Jak komunikować się podczas przeprowadzania audytu – modele współpracy
 • Jak przygotować raport z Audytu – rodzaje, format, komu prezentować 
 • Egzamin praktyczny w warunkach symulacji

Łódź

18 lis - 19 lis

od 1390 zł netto

22

Listopad

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Kierownik w Zakładzie Produkcyjnym jako Lider

Białystok

22 lis - 24 lis

od 1890 zł netto

24

Listopad

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Sterowanie jakością procesu produkcyjnego

 • Różne modele i struktury działów jakości, przykłady i case studies
 • Główne wskaźniki jakości procesów wewnętrznych – co mierzyć i jak mierzyć
 • Standaryzacja w aspekcie zmienności i zapewniania jakości – narzędzia
 • Przeprowadzenie symulacji zaprojektowanie wysokojakościowego procesu z uwzględnieniem wymagań klientów i w kontekście zarządzania dostawcami

Białystok

24 lis - 25 lis

od 1390 zł netto

26

Listopad

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Kaizen I - System Sugestii Pracowniczych

 • Tworzenie od podstaw / rewitalizacja istniejącego SSP
 • Jak pomóc pracownikom zobaczyć straty i zachęcić do ich eliminacji
 • Jakie błędy są popełniane przy wdrażaniu, zarządzaniu i funkcjonowaniu SSP - jak je znaleźć i jakie działania korygujące wprowadzić
 • Praktyczne sposoby aktywowania i motywowania pracowników

Białystok

26 lis - 26 lis

od 790 zł netto

29

Listopad

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Praktyczny LEAN w pigułce

- przegląd narzędzi i ich efektów biznesowych

 • pierwsze kroki w definiowaniu struktury lean, transformacja lean
 • efekty biznesowe a narzędzia lean: VSM, 5S, Kaizen SSP, Kaizen 3P, balansowanie, TWI, TPM, PFEP, SPC, FMEA

Białystok

29 lis - 30 lis

od 1390 zł netto

30

Listopad

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

MSA / SPC – praktyczne sterowanie procesem produkcji 

 • Sterowanie procesem z wykorzystaniem danych - model Y f(x), rodzaje danych
 • Statystyka przemysłowa, rola systemu pomiarowego - przykłady
 • Analiza R&R i problemy w praktycznym wykonaniu
 • Towrzenie karty kontrolnej, rodzaje kart, przegląd z procesów produkcji seryjnej i jednostkowej

Białystok

30 lis - 01 gru

od 1390 zł netto

09

Grudzień

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Optymalizacja parametrów procesu produkcyjnego

- koszty i jakość pod kontrolą

Warsztaty w całości oparte na praktycznej symulacji: przez wszystkie fazy uczestnicy będą realizować projekt doskonalący z wykorzystaniem DOE oraz różnych narzedzi, m.in.: DMAIC, histogram, MSA, SPC, diagram Ishikawy, standaryzacja procesu

Wrocław

09 gru - 10 gru

od 1390 zł netto

09

Grudzień

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Kaizen 3P

 • Cele, fazy i kroki milowe 3P - Procesu Przygotowania Produkcji
 • Żelazne zasady odchudzonej produkcji: VSM, Andon, TPM, TQM
 • Żelazne zasady odchudzonej logistyki: takt, pętla, supermarket, pull, PFEP
 • Kluczowe fazy tygodniowych warsztatów 3P, jak działa symulacja 3D z kartonów 1:1

Wrocław

09 gru - 10 gru

od 1390 zł netto

13

Grudzień

Warsztaty ON-LINESTACJONARNE

VSM

 • Mapowanie strumienia wartości (VSM) – stan obecny + stan przyszły z wykorzystaniem głównych narzędzi usprawniających
 • Symulacja pracy fabryki – przećwiczenie efektywnego Gemba Walk i VSM

Wrocław

13 gru - 13 gru

od 790 zł netto

14

Grudzień

warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Gemba Walk

 • Efektywny Gemba Walk - elementy składowe i metody
 • Jak przygotować Gemba Walk pod kątem optymalizacji procesów
 • Gemba Walk jako proces coachingu
 • Symulacja Gemba Walk - case study w grupach

Łódź

14 gru - 14 gru

od 790 zł netto