Nadchodzące wydarzenia

25

Styczeń

warsztaty dostępne także ON-LINE

Zarządzanie projektami w zakładzie produkcyjnym

 • Planowanie: zakres, karta, zarządzanie czasem, ROI i koszty, zarządzanie ryzykiem
 • Realizacja projektu: etapy rozwoju, zarządzanie konfliktami i komunikacją
 • Monitoring i kontrola projektu - metody analityczne, kontrola ryzyka
 • Portfel Projektów, Software i Kaizen jako źródło nowych projektów

Kraków

25 sty - 26 sty

od 1390 zł netto

25

Styczeń

warsztaty dostępne także ON-LINE

Coaching & Mentoring w procesie CI

 • Gdy dzieje się dużo i szybko – coaching i mentoring w środowisku CI
 • Komunikacja a aktywizacja postaw pracowniczych
 • Jak minimalizować opór przeciwko zmianom
 • Najważniejsze metody i techniki podnoszące efektywność wystąpień podczas prezentacji

Kraków

25 sty - 26 sty

od 1390 zł netto

25

Styczeń

warsztaty dostępne także ON-LINE

Praktyczny LEAN w pigułce

- przegląd narzędzi i ich efektów biznesowych

 • pierwsze kroki w definiowaniu struktury lean, transformacja lean
 • efekty biznesowe a narzędzia lean: VSM, 5S, Kaizen SSP, Kaizen 3P, balansowanie, TWI, TPM, PFEP, SPC, FMEA

Kraków

25 sty - 26 sty

od 1390 zł netto

28

Styczeń

warsztaty dostępne także ON-LINE

Certyfikowany Analityk danych

w procesach produkcyjnych

 • Wskaźniki biznesowe / operacyjne, a dane procesowe i ich związek przyczynowo - skutkowy
 • Statystyka prcesowa, metody graficzne prezentacji danych
 • Logika przyczynowo - skutkowa i jej zastosowanie w analizie danych

Wrocław

28 sty - 29 sty

od 1390 zł netto

28

Styczeń

warsztaty dostępne także ON-LINE

Zarządzanie procesami lean w ujęciu Balanced Scorecard

 • Wizualizacja i praca zespołowa - definiowanie strategii wzrostu organizacji, konstrucka BSC
 • Definiowanie procesów biznesowych SIPOC, technika mapowania
 • KPI a cele strategiczne
 • Narzędzia: Pareto, standaryzacja, e-5S, work flow, RCA, VSM

Kraków

28 sty - 29 sty

od 1390 zł netto

23

Luty

warsztaty dostępne także ON-LINE

Certyfikowany Specjalista

ds. optymalizacji procesów produkcji

 • Wskaźniki operacyjne a identyfikacja problemów w procesach
 • Podejście projektowe do optymalizacji procesu
 • Analiza łańcucha przyczynowo - skutkowego, poszukiwanie rozwiązań

Łódź

23 lut - 24 lut

od 1390 zł netto

23

Luty

warsztaty dostępne także ON-LINE

Techniki i sposoby radzenia sobie ze stresem

 • Stres a osobowość, analiza własnych stresorów
 • Likwidacja i obniżanie stresu w miejscu pracy
 • Panowanie nad emocjami w sytuacjach trudnych
 • Sposoby radzenia sobie z nagłym lub przedłużającym się stresem
 • Sposoby rozwiązywania sporów

Łódź

23 lut - 24 lut

od 1390 zł netto

25

Luty

 warsztaty dostępne także ON-LINE

Certyfikowany Auditor 5S

 • Jakie działania należy zastosować aby utrzymać standardy 5S
 • Jak powinny wyglądać Karty Kontrolne 5S dla obszarów – różne rozwiązania
 • Jak komunikować się podczas przeprowadzania audytu – modele współpracy
 • Jak przygotować raport z Audytu – rodzaje, format, komu prezentować 
 • Egzamin praktyczny w warunkach symulacji

Wrocław

25 lut - 26 lut

od 1390 zł netto

25

Luty

warsztaty dostępne także ON-LINE

Problem Solving + Raport A3

Jak właściwie analizować problemy i skutecznie je rozwiązywać

Burza mózgów, 5 Why, Diagram Ishikawy, FMEA, Standardy Pracy, Poka Yoke, Raport A3, 8StepRCCM, YOKOTEN, Kaizen, Genchi Genbutsu, G8D

Wrocław

25 lut - 26 lut

od 1390 zł netto

25

Marzec

warsztaty dostępne także ON-LINE

Sterowanie jakością procesu produkcyjnego

 • Różne modele i struktury działów jakości, przykłady i case studies
 • Główne wskaźniki jakości procesów wewnętrznych – co mierzyć i jak mierzyć
 • Standaryzacja w aspekcie zmienności i zapewniania jakości – narzędzia
 • Przeprowadzenie symulacji zaprojektowanie wysokojakościowego procesu z uwzględnieniem wymagań klientów i w kontekście zarządzania dostawcami

Poznań

25 mar - 26 mar

od 1390 zł netto

25

Marzec

warsztaty dostępne także ON-LINE

Kaizen 3P

 • Cele, fazy i kroki milowe 3P - Procesu Przygotowania Produkcji
 • Żelazne zasady odchudzonej produkcji: VSM, Andon, TPM, TQM
 • Żelazne zasady odchudzonej logistyki: takt, pętla, supermarket, pull, PFEP
 • Kluczowe fazy tygodniowych warsztatów 3P, jak działa symulacja 3D z kartonów 1:1

Poznań

25 mar - 26 mar

od 1390 zł netto

29

Marzec

warsztaty dostępne także ON-LINE

Optymalizacja parametrów procesu produkcyjnego

- koszty i jakość pod kontrolą

Warsztaty w całości oparte na praktycznej symulacji: przez wszystkie fazy uczestnicy będą realizować projekt doskonalący z wykorzystaniem DOE oraz różnych narzedzi, m.in.: DMAIC, histogram, MSA, SPC, diagram Ishikawy, standaryzacja procesu

Wrocław

29 mar - 30 mar

od 1390 zł netto

29

Marzec

warsztaty dostępne także ON-LINE

Narzędzia efektywnego zarządzania zespołem produkcyjnym

 • Warsztaty praktyczne dla mistrzów, liderów, brygadzistów i kierowników
 • Współpraca zespołowa i komunikacja vs. trudności w pracy z zespołem
 • Jak wyznaczaać cele i zadania oraz planować i organizowac pracę
 • Metody zwiększania efektywności, skuteczne motywowanie

Wrocław

29 mar - 30 mar

od 1390 zł netto

29

Marzec

warsztaty dostępne także ON-LINE

Autonomous Maintenance + Preventive 

 • Jak zdobyć zaangażowanie operatorów, omówienie 7 kroków AM
 • Model obsługi maszyny oparty na strtegii Preventive Maintenance
 • Jak zorganizować okresowe przglądy maszyn
 • Przykłady dokumentów stworzonych podczas wdrażania TPM

Wrocław

29 mar - 30 mar

od 1390 zł netto

23

Kwiecień

warsztaty dostępne także ON-LINE

Skuteczna Standaryzacja

 • Czym jest standard i standaryzacja - cechy, źródła, wykorzystanie w zakładzie
 • W jaki sposób efektywnie wykorzystać standaryzację - etapy doskonalenia standardów
 • Dokumentowanie i komunikowanie standardów wewnętrznych
 • Wskazówki dla utrzymania standardowej pracy

Łódź

23 kwi - 23 kwi

od 790 zł netto

23

Kwiecień

warsztaty dostępne także ON-LINE

Gemba Walk

 • Efektywny Gemba Walk - elementy składowe i metody
 • Jak przygotować Gemba Walk pod kątem optymalizacji procesów
 • Gemba Walk jako proces coachingu
 • Symulacja Gemba Walk - case study w grupach

Łódź

23 kwi - 23 kwi

od 790 zł netto

20

Kwiecień

warsztaty dostępne także ON-LINE

MSA / SPC – praktyczne sterowanie procesem produkcji 

 • Sterowanie procesem z wykorzystaniem danych - model Y f(x), rodzaje danych
 • Statystyka przemysłowa, rola systemu pomiarowego - przykłady
 • Analiza R&R i problemy w praktycznym wykonaniu
 • Towrzenie karty kontrolnej, rodzaje kart, przegląd z procesów produkcji seryjnej i jednostkowej

Łódź

20 kwi - 21 kwi

od 1390 zł netto

20

Kwiecień

warsztaty dostępne także ON-LINE

Akademia Mistrza, Lidera, Managera

 • Komunikacja ze współpracownikami, zespół pracowniczy w relacjach formalnych i nieformalnych
 • Motywacja, czyli jak osiągać zakładane cele
 • Rodzaje konfliktów w zespołach produkcyjnych - kierownie konfliktem
 • Formowanie zepsołu, docieranie się, normalizacja - najefektywniejsza praca

Łódź

20 kwi - 21 kwi

od 1390 zł netto

29

Kwiecień

warsztaty dostępne takżeON-LINE

VSM

 • Mapowanie strumienia wartości (VSM) – stan obecny + stan przyszły z wykorzystaniem głównych narzędzi usprawniających
 • Symulacja pracy fabryki – przećwiczenie efektywnego Gemba Walk i VSM

Kraków

29 kwi - 29 kwi

od 790 zł netto

29

Kwiecień

Projektowanie zoptymalizowanych procesów logistycznych

 • Wykorzystanie Kanban, FIFO, Heijunki i 3P w projektowaniu procesów
 • Jakie efekty można uzyskać wprowadzając pociągi mizusumashi i pętle mleczarza
 • Poziomowanie zapasów, strategie zaopatrywania linii i optymalizacja magazynów
 • SYMULACJA na case’ach – projektowanie rozwiązań Lean Logistics

Kraków

29 kwi - 30 kwi

od 1790 zł netto

30

Kwiecień

warsztaty dostępne także ON-LINE

TPM krok po kroku + współpraca Produkcja - UR

 • Rodzaje strat i przyczyny braku efektywności parku maszynowego
 • Warunki konieczne do implementacji i utrzymania efektów wdrożenia TPM
 • 8 filarów TPM, ćwiczenia i case studies
 • Organizacja inspekcji i przeglądów, wskaźniki
 • Usparwnianie współpracy Produkcja - UR, czerwona kartka

Kraków

30 kwi - 30 kwi

od 790 zł netto