Nadchodzące wydarzenia

26

Czerwiec

Szkolenia on-line do września 2020

 • Jak prowadzić spotkania / szkolenia zdalne z pracownikami zakładów
 • TPM krok po kroku
 • Trudne sytuacje komunikacyjne
 • Zaawansowany 5S z utrzymaniem zmian
 • Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi w zespole produkcyjnym
 • Kaizen SSP
 • Efektywne zarządzanie produkcją + rozliczanie produkcji
 • Narzędzia efektywnego zarządzania zespołem produkcyjnym
 • Preventive Maintenance

ON-LINE

26 cze - 30 wrz

od 790 zł netto

24

Wrzesień

 warsztaty dostępne także ON-LINE

Certyfikowany Auditor 5S

 • Jakie działania należy zastosować aby utrzymać standardy 5S
 • Jak powinny wyglądać Karty Kontrolne 5S dla obszarów – różne rozwiązania
 • Jak komunikować się podczas przeprowadzania audytu – modele współpracy
 • Jak przygotować raport z Audytu – rodzaje, format, komu prezentować 
 • Egzamin praktyczny w warunkach symulacji

Wrocław

24 wrz - 25 wrz

od 1790 zł netto

24

Wrzesień

warsztaty dostępne także ON-LINE

Zarządzanie Projektem w zakładzie produkcyjnym

 • Planowanie: zakres, karta, zarządzanie czasem, ROI i koszty, zarządzanie ryzykiem
 • Realizacja projektu: etapy rozwoju, zarządzanie konfliktami i komunikacją
 • Monitoring i kontrola projektu - metody analityczne, kontrola ryzyka
 • Portfel Projektów, Software i Kaizen jako źródło nowych projektów

Wrocław

24 wrz - 25 wrz

od 1690 zł netto

28

Wrzesień

Projektowanie zoptymalizowanych procesów logistycznych

 • Wykorzystanie Kanban, FIFO, Heijunki i 3P w projektowaniu procesów
 • Jakie efekty można uzyskać wprowadzając pociągi mizusumashi i pętle mleczarza
 • Poziomowanie zapasów, strategie zaopatrywania linii i optymalizacja magazynów
 • SYMULACJA na case’ach – projektowanie rozwiązań Lean Logistics

Kraków

28 wrz - 29 wrz

od 1880 zł netto

28

Wrzesień

warsztaty dostępne także ON-LINE

Coaching & Mentoring w procesie CI

 • Gdy dzieje się dużo i szybko – coaching i mentoring w środowisku CI
 • Komunikacja a aktywizacja postaw pracowniczych
 • Jak minimalizować opór przeciwko zmianom
 • Najważniejsze metody i techniki podnoszące efektywność wystąpień podczas prezentacji

Kraków

28 wrz - 29 wrz

od 1790 zł netto

29

Wrzesień

Lean toolbox w ćwiczeniach i symulacjach

Za pomocą praktycznych symulacji zostaną zaprezentowane i przećwiczone najważniejsze narzedzia lean. Uczestnicy będą udoskonalać procesy produkcyjne za pomocą takich narzedzi jak m.in. 5Sstanadaryzacja, Kanaban i Supermarkety, SMEDbalansowanie linii, czy Kaizen -  pozwoli to uczestnikom na bieżąco oceniać efekty wprowadzanych zmian.

Kraków

29 wrz - 29 wrz

od 1190 zł netto

30

Wrzesień

warsztaty dostępne także ON-LINE

Audyt dostawców

 • Klasyfikacja bazy dostawców, opracowanie planu i harmonogramu audytów
 • Kryteria oceny, opracowanie wskaźników, analiza zebranych danych
 • Kontrola dokumentacji dostawcy
 • Umowa zakupowa oraz narzędzia do monitorowania prac wynikających z rekomendacji

Kraków

30 wrz - 30 wrz

od 1190 zł netto

30

Wrzesień

warsztaty dostępne także ON-LINE

Konflikt - wybrane sytuacje kształtujące umiejętności

 • Rodzaje konfliktów w zespołach produkcyjnych
 • Szukanie przyczyn i ocena ryzyka wystąpienia konfliktów
 • Jak właściwie pokierować konfliktem
 • Rozwiązywanie konfliktu relacji - ujawnianie intencji, różnice na poziomie przekonań

Wrocław

30 wrz - 30 wrz

od 1190 zł netto

08

Październik

Kanban + JIT

 • Jak sprawić, żeby wszystkie procesy były na czas bez powiększania zapasów
 • Co jest kosztem w przespływie materiałowym i jak można te koszty redukować
 • Kiery warto wdrożyć PULL i czym różni się Push od FLOW
 • Identyfikacja obszarów do wdrażania Kanban  poprzez VSM
 • Karty Kanban, rodzaje sygnałów, supermarket - best practice

Poznań

08 paź - 08 paź

od 1190 zł netto

08

Październik

warsztaty dostępne także ON-LINE

Certyfikacja Yellow Belt

Szkolenie jest dedykowane osobom zarządzającym i współpracującym z dostawcami - ukierunkowuje na uzyskiwanie właściwej jakości dostarczanych materiałów i surowców przy zachowaniu optymalnego modelu ekonomicznego.

Poznań

08 paź - 09 paź

od 1690 zł netto

15

Październik

warsztaty dostępne także ON-LINE

Specjalista ds. zarządzania jakością dostawców

 • Produkt i usługa w łańcuchu dostawców - parametryzacja wymagań po stronie klienta
 • Efektywne wizyty skanujące, przygotowanie do podpisania kontraktu
 • Monitorowanie procesu dostawców w oparciu o dane procesowe
 • Proces reklamacyjny, ocnea okresowa, partnerstwo we współpracy

Łódź

15 paź - 16 paź

od 1690 zł netto

15

Październik

warsztaty dostępne także ON-LINE

Problem Solving + Raport A3

Jak właściwie analizować problemy i skutecznie je rozwiązywać

Burza mózgów, 5 Why, Diagram Ishikawy, FMEA, Standardy Pracy, Poka Yoke, Raport A3, 8StepRCCM, YOKOTEN, Kaizen, Genchi Genbutsu, G8D

Łódź

15 paź - 16 paź

od 1690 zł netto

21

Październik

BENCHMARK - możliwość wizyty w fabrykach SKODY (Vrchlabi i Kvasiny) 

warsztaty dostępne także ON-LINE

Akademia Mistrza, Lidera, Managera

 • Komunikacja ze współpracownikami, zespół pracowniczy w relacjach formalnych i nieformalnych
 • Motywacja, czyli jak osiągać zakładane cele
 • Rodzaje konfliktów w zespołach produkcyjnych - kierownie konfliktem
 • Formowanie zepsołu, docieranie się, normalizacja - najefektywniejsza praca

Wrocław

21 paź - 22 paź

od 1880 zł netto

21

Październik

BENCHMARK - możliwość wizyty w fabrykach SKODY (Vrchlabi i Kvasiny) 

warsztaty dostępne także ON-LINE

TPM krok po kroku + współpraca Produkcja - UR

 • Rodzaje strat i przyczyny braku efektywności parku maszynowego
 • Warunki konieczne do implementacji i utrzymania efektów wdrożenia TPM
 • 8 filarów TPM, ćwiczenia i case studies
 • Organizacja inspekcji i przeglądów, wskaźniki
 • Usparwnianie współpracy Produkcja - UR, czerwona kartka

Wrocław

21 paź - 22 paź

od 1880 zł netto

21

Październik

BENCHMARK - mozliwość wizyty w fabryce Skody (Vrchlabi i Kvasiny) 

Optymalizacja parametrów procesu produkcyjnego

- koszty i jakość pod kontrolą

Warsztaty w całości oparte na praktycznej symulacji: przez wszystkie fazy uczestnicy będą realizować projekt doskonalący z wykorzystaniem DOE oraz różnych narzedzi, m.in.: DMAIC, histogram, MSA, SPC, diagram Ishikawy, standaryzacja procesu

Kraków

21 paź - 22 paź

od 1790 zł netto

21

Czerwiec

BENCHMARK - mozliwość wizyty w fabryce Skody (Vrchlabi i Kvasiny) 

warsztaty dostępne także ON-LINE

Certyfikowany Specjalista

ds. optymalizacji procesów produkcji

 • Wskaźniki operacyjne a identyfikacja problemów w procesach
 • Podejście projektowe do optymalizacji procesu
 • Analiza łańcucha przyczynowo - skutkowego, poszukiwanie rozwiązań

Wrocław

21 cze - 22 paź

od 1790 zł netto

23

Październik

warsztaty dostępne także ON-LINE

Skuteczna Standaryzacja

 • Czym jest standard i standaryzacja - cechy, źródła, wykorzystanie w zakładzie
 • W jaki sposób efektywnie wykorzystać standaryzację - etapy doskonalenia standardów
 • Dokumentowanie i komunikowanie standardów wewnętrznych
 • Wskazówki dla utrzymania standardowej pracy

Wrocław

23 paź - 23 paź

od 1190 zł netto

26

Październik

Balansowanie linii produkcyjnej 2

 • Typy balansowania - jaki model i kiedy powinien być użyty, na przykładach
 • Główne zadania uczestników podczas symulacji: stworzenie planu produkcji, pomiar obciążenia stanowisk / procesów, reagowanie na zmienne zapotrzebowanie, przygotowanie wykresu Yamazumi, odszukanie i wyeliminowanie strat, opracowanie schedule balance, pomiar efektów

Wrocław

26 paź - 26 paź

1190 PLN netto

26

Październik

warsztaty dostępne także ON-LINE

SMED + gry symulacyjne

 • Analiza przezbrojenia - modele, elementy, wskazówki
 • Gra 1. - symulacja fabryki aut
 • Gra 2. - w trakcie gry na modelu maszyny uczestnicy będą mieli możliwość wdrażać poszczególne etapy SMED

Wrocław

26 paź - 27 paź

od 1790 zł netto

26

Październik

warsztaty dostępne także ON-LINE

Certyfikowany Analityk danych

w procesach produkcyjnych

 • Wskaźniki biznesowe / operacyjne, a dane procesowe i ich związek przyczynowo - skutkowy
 • Statystyka prcesowa, metody graficzne prezentacji danych
 • Logika przyczynowo - skutkowa i jej zastosowanie w analizie danych

Wrocław

26 paź - 27 paź

od 1690 zł netto

18

Listopad

warsztaty dostępne także ON-LINE

Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi

w zespole produkcyjnym

 • Przyczyny powstawania konfliktów, przebieg konfliktu
 • Analiza sytuacji czyli szukanie źródła, rozwiązywanie konfliktu relacji
 • Umiejętności menadżerskie, kierowanie konfliktem, plany działań

Warszawa

18 lis - 19 lis

od 1790 zł netto

20

Listopad

TOC 

Jak eliminować ograniczenia w efektywności

 • Jak zwiększyć zdolności produkcyjne poprzez eliminację wąskich gardeł
 • SYMULACJA linii montazowej - reorganizacja z uwzględnieniem TOC i DBR

Gdańsk

20 lis - 20 lis

od 1190 zł netto

23

Listopad

BENCHMARKING - możliwość wizyty w  Tenneco 

Redukcja kosztów produkcji i zwiększanie efektywności procesów

 • Model finansowy z uwzględnieniem przychodów, kosztów strat - 3M, 7 strat
 • Symulacja procesu produkcji - 3 rundy z udoskonalaniem procesu
 • Wykorzystanie: diagramu spaghetti, VSM, KPI, OPF, balansowania, 5S, SMED, TPM, pętli logistycznychFIFO, takt time, supermarketustandaryzacji

Gdańsk

23 lis - 24 lis

od 1790 zł netto

23

Listopad

Benchmarking - możliwość wizyty w fabryce Tenneco

warsztaty dostępne także ON-LINE

Autonomous Maintenance + Preventive 

 • Jak zdobyć zaangażowanie operatorów, omówienie 7 kroków AM
 • Model obsługi maszyny oparty na strtegii Preventive Maintenance
 • Jak zorganizować okresowe przglądy maszyn
 • Przykłady dokumentów stworzonych podczas wdrażania TPM

Gdańsk

23 lis - 24 lis

od 1790 zł netto

26

Listopad

Benchmarking - możliwość wizyty w fabryce Tenneco

Kaizen II projektowanie zoptymalizowanych stanowisk i procesów

 • Jak utrzymać i audytować 5S w zmieniających się warunkach
 • Standaryzacja w kontekście utrwalenia zmian vs. unifikacji w procesie
 • Praktyczne przykłady wizualizacji: standardy, błędy, propagowanie usprawnień
 • Symulacja - identyfikowanie i eliminowanie marnotrawstw na stanowisku i w procesie

Gdańsk

26 lis - 27 lis

od 1790 zł netto

26

Listopad

Benchmarking - możliwość wizyty w fabryce Tenneco

warsztaty dostępne także ON-LINE

Trudne sytuacje komunikacyjne

 • Komunikacja narzędziem budowania relacji w zespole
 • Dobre praktyki komunikacyjne w zakresie techniki udzielania informacji zwrotnej
 • Istota asertywności i jej znaczenie dla komunikacji 

Gdańsk

26 lis - 27 lis

od 1790 zł netto