Nadchodzące wydarzenia

24

Styczeń

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zarządzanie czasem własnym, organizacja zadań

Białystok

24 sty - 24 sty

od 890 zł netto

25

Styczeń

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Budowanie autorytetu

Białystok

25 sty - 25 sty

od 890 zł netto

27

Styczeń

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Analiza przyczyn źródłowych 

Warszawa

27 sty - 28 sty

od 1390 zł netto

31

Styczeń

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zarządzanie konfliktem

 • konflikt, współzawodnictwo i współpraca - dynamika i konsekwencje konfliktu w firmie
 • metody kierowania konfliktem i kształtowanie sposobów właściwego postępowania
 • czy konflikt może przynosić korzyści

Warszawa

31 sty - 01 lut

od 1390 zł netto

01

Luty

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Hoshin Kanri

Warszawa

01 lut - 01 lut

od 890 zł netto

17

Luty

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Jak prowadzić prezentacje

Warszawa

17 lut - 18 lut

od 1390 zł netto

17

Luty

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zaawansowany 5S + utrzymanie zmian

 • Czynniki kluczowe dla utrzymania efektów wdrożenia 5S
 • Dobór liderów 5S, przygotowanie check listy patrolowej i audytowej
 • Dlaczego niektórym firmom nie udaje się utrzymać wdrożonych zmian
 • Praca w grupach, case study, ćwiczenia i praktyczne przykłady

Warszawa

17 lut - 18 lut

od 1390 zł netto

21

Luty

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zarządzanie projektami w zakładzie produkcyjnym

 • Planowanie: zakres, karta, zarządzanie czasem, ROI i koszty, zarządzanie ryzykiem
 • Realizacja projektu: etapy rozwoju, zarządzanie konfliktami i komunikacją
 • Monitoring i kontrola projektu - metody analityczne, kontrola ryzyka
 • Portfel Projektów, Software i Kaizen jako źródło nowych projektów

Warszawa

21 lut - 22 lut

od 1390 zł netto

21

Luty

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Certyfikowany Auditor 5S

 • Jakie działania należy zastosować aby utrzymać standardy 5S
 • Jak powinny wyglądać Karty Kontrolne 5S dla obszarów – różne rozwiązania
 • Jak komunikować się podczas przeprowadzania audytu – modele współpracy
 • Jak przygotować raport z Audytu – rodzaje, format, komu prezentować 
 • Egzamin praktyczny w warunkach symulacji

Warszawa

21 lut - 22 lut

od 1390 zł netto

24

Luty

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zarządzanie procesami lean w ujęciu Balanced Scorecard

 • Wizualizacja i praca zespołowa - definiowanie strategii wzrostu organizacji, konstrucka BSC
 • Definiowanie procesów biznesowych SIPOC, technika mapowania
 • KPI a cele strategiczne
 • Narzędzia: Pareto, standaryzacja, e-5S, work flow, RCA, VSM

Wrocław

24 lut - 25 lut

od 1390 zł netto

24

Luty

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Coaching & Mentoring w procesie CI

 • Gdy dzieje się dużo i szybko – coaching i mentoring w środowisku CI
 • Komunikacja a aktywizacja postaw pracowniczych
 • Jak minimalizować opór przeciwko zmianom
 • Najważniejsze metody i techniki podnoszące efektywność wystąpień podczas prezentacji

Wrocław

24 lut - 25 lut

od 1390 zł netto

24

Luty

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Współpraca Produkcja - Utrzymanie Ruchu

 • Kluczowe elementy stanowiące podstawę do budowania trwałej współpracy
 • Jak zorganizować i podzielić odpowiedzialność
 • Skuteczne metody zapobiegania i rozwiązywania konfliktów
 • Jakie cele zdefiniować dla UR i dla produkcji
 • Jak osiągnąć sukces wdrożenia TPM, wykorzystanie narzędzia Red Tag

Wrocław

24 lut - 24 lut

od 890 zł netto

25

Luty

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

TPM + OEE

Wrocław

25 lut - 25 lut

od 890 zł netto

28

Luty

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Budowanie kultury CI

 • Kreatywność i sposoby jej zwiększania a bariery twórczego rozwiązywania problemów - jak je eliminiować
 • Jak ukierunkować zespół na myślenie "out of the box"
 • Znaczenie sposobów komunikowania się podczas pracy
 • Symulacja: gra komunikacyjno-decyzyjna (współpracy i przełamywanie barier)

Białystok

28 lut - 28 lut

od 890 zł netto

28

Luty

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Toyota Kata

Białystok

28 lut - 28 lut

od 890 zł netto

28

Luty

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

MSA

Białystok

28 lut - 28 lut

od 890 zł netto

16

Marzec

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Kaizen I - System Sugestii Pracowniczych

 • Tworzenie od podstaw / rewitalizacja istniejącego SSP
 • Jak pomóc pracownikom zobaczyć straty i zachęcić do ich eliminacji
 • Jakie błędy są popełniane przy wdrażaniu, zarządzaniu i funkcjonowaniu SSP - jak je znaleźć i jakie działania korygujące wprowadzić
 • Praktyczne sposoby aktywowania i motywowania pracowników

Wrocław

16 mar - 16 mar

od 890 zł netto

17

Marzec

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zarządzanie ryzykiem w projektach

Wrocław

17 mar - 18 mar

od 1390 zł netto

17

Marzec

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Kaizen 3P

 • Cele, fazy i kroki milowe 3P - Procesu Przygotowania Produkcji
 • Żelazne zasady odchudzonej produkcji: VSM, Andon, TPM, TQM
 • Żelazne zasady odchudzonej logistyki: takt, pętla, supermarket, pull, PFEP
 • Kluczowe fazy tygodniowych warsztatów 3P, jak działa symulacja 3D z kartonów 1:1

Wrocław

17 mar - 18 mar

od 1390 zł netto

21

Marzec

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Praktyczny LEAN w pigułce

- przegląd narzędzi i ich efektów biznesowych

 • pierwsze kroki w definiowaniu struktury lean, transformacja lean
 • efekty biznesowe a narzędzia lean: VSM, 5S, Kaizen SSP, Kaizen 3P, balansowanie, TWI, TPM, PFEP, SPC, FMEA

Kraków

21 mar - 22 mar

od 1390 zł netto

22

Marzec

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Narzędzia efektywnego zarządzania zespołem produkcyjnym

 • Warsztaty praktyczne dla mistrzów, liderów, brygadzistów i kierowników
 • Współpraca zespołowa i komunikacja vs. trudności w pracy z zespołem
 • Jak wyznaczaać cele i zadania oraz planować i organizowac pracę
 • Metody zwiększania efektywności, skuteczne motywowanie

Kraków

22 mar - 23 mar

od 1390 zł netto

23

Marzec

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Certyfikowany Analityk danych

w procesach produkcyjnych

 • Wskaźniki biznesowe / operacyjne, a dane procesowe i ich związek przyczynowo - skutkowy
 • Statystyka prcesowa, metody graficzne prezentacji danych
 • Logika przyczynowo - skutkowa i jej zastosowanie w analizie danych

Kraków

23 mar - 24 mar

od 1390 zł netto

24

Marzec

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

SPC

Kraków

24 mar - 24 mar

od 890 zł netto

25

Marzec

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Skuteczna Standaryzacja

 • Czym jest standard i standaryzacja - cechy, źródła, wykorzystanie w zakładzie
 • W jaki sposób efektywnie wykorzystać standaryzację - etapy doskonalenia standardów
 • Dokumentowanie i komunikowanie standardów wewnętrznych
 • Wskazówki dla utrzymania standardowej pracy

Kraków

25 mar - 25 mar

od 890 zł netto

25

Marzec

Warsztaty ON-LINESTACJONARNE

VSM

 • Mapowanie strumienia wartości (VSM) – stan obecny + stan przyszły z wykorzystaniem głównych narzędzi usprawniających
 • Symulacja pracy fabryki – przećwiczenie efektywnego Gemba Walk i VSM

Kraków

25 mar - 25 mar

od 890 zł netto

28

Marzec

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zarządzanie zmianą

Łódź

28 mar - 28 mar

od 890 zł netto

28

Marzec

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Optymalizacja parametrów procesu produkcyjnego

- koszty i jakość pod kontrolą

Warsztaty w całości oparte na praktycznej symulacji: przez wszystkie fazy uczestnicy będą realizować projekt doskonalący z wykorzystaniem DOE oraz różnych narzedzi, m.in.: DMAIC, histogram, MSA, SPC, diagram Ishikawy, standaryzacja procesu

Łódź

28 mar - 29 mar

od 1390 zł netto

29

Marzec

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Autonomous Maintenance + Preventive 

 • Jak zdobyć zaangażowanie operatorów, omówienie 7 kroków AM
 • Model obsługi maszyny oparty na strtegii Preventive Maintenance
 • Jak zorganizować okresowe przglądy maszyn
 • Przykłady dokumentów stworzonych podczas wdrażania TPM

Łódź

29 mar - 30 mar

od 1390 zł netto

29

Marzec

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Budowanie i rozwijanie zespołów projektowych

Łódź

29 mar - 30 mar

od 1390 zł netto

30

Marzec

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Certyfikowany Specjalista

ds. optymalizacji procesów produkcji

 • Wskaźniki operacyjne a identyfikacja problemów w procesach
 • Podejście projektowe do optymalizacji procesu
 • Analiza łańcucha przyczynowo - skutkowego, poszukiwanie rozwiązań

Łódź

30 mar - 31 mar

od 1390 zł netto

31

Marzec

 Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE 

Kanban + JIT

 • Jak sprawić, żeby wszystkie procesy były na czas bez powiększania zapasów
 • Co jest kosztem w przespływie materiałowym i jak można te koszty redukować
 • Kiery warto wdrożyć PULL i czym różni się Push od FLOW
 • Identyfikacja obszarów do wdrażania Kanban  poprzez VSM
 • Karty Kanban, rodzaje sygnałów, supermarket - best practice

Łódź

31 mar - 31 mar

od 890 zł netto

31

Marzec

warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Gemba Walk

 • Efektywny Gemba Walk - elementy składowe i metody
 • Jak przygotować Gemba Walk pod kątem optymalizacji procesów
 • Gemba Walk jako proces coachingu
 • Symulacja Gemba Walk - case study w grupach

Łódź

31 mar - 31 mar

od 890 zł netto