Nadchodzące wydarzenia

11

Lipca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Jak prowadzić prezentacje

Poznań

11 lip - 12 lip

od 1390 zł netto

19

Maja

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zaawansowany 5S + utrzymanie zmian

 • Czynniki kluczowe dla utrzymania efektów wdrożenia 5S
 • Dobór liderów 5S, przygotowanie check listy patrolowej i audytowej
 • Dlaczego niektórym firmom nie udaje się utrzymać wdrożonych zmian
 • Praca w grupach, case study, ćwiczenia i praktyczne przykłady

Wrocław

19 maj - 20 maj

od 1390 zł netto

20

Kwietnia

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zarządzanie projektami w zakładzie produkcyjnym

 • Planowanie: zakres, karta, zarządzanie czasem, ROI i koszty, zarządzanie ryzykiem
 • Realizacja projektu: etapy rozwoju, zarządzanie konfliktami i komunikacją
 • Monitoring i kontrola projektu - metody analityczne, kontrola ryzyka
 • Portfel Projektów, Software i Kaizen jako źródło nowych projektów

Łódź

20 kwi - 21 kwi

od 1390 zł netto

21

Kwietnia

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Certyfikowany Auditor 5S

 • Jakie działania należy zastosować aby utrzymać standardy 5S
 • Jak powinny wyglądać Karty Kontrolne 5S dla obszarów – różne rozwiązania
 • Jak komunikować się podczas przeprowadzania audytu – modele współpracy
 • Jak przygotować raport z Audytu – rodzaje, format, komu prezentować 
 • Egzamin praktyczny w warunkach symulacji

Łódź

21 kwi - 22 kwi

od 1390 zł netto

23

Maja

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zarządzanie procesami lean w ujęciu Balanced Scorecard

 • Wizualizacja i praca zespołowa - definiowanie strategii wzrostu organizacji, konstrucka BSC
 • Definiowanie procesów biznesowych SIPOC, technika mapowania
 • KPI a cele strategiczne
 • Narzędzia: Pareto, standaryzacja, e-5S, work flow, RCA, VSM

Kraków

23 maj - 24 maj

od 1390 zł netto

26

Maja

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Coaching & Mentoring w procesie CI

 • Gdy dzieje się dużo i szybko – coaching i mentoring w środowisku CI
 • Komunikacja a aktywizacja postaw pracowniczych
 • Jak minimalizować opór przeciwko zmianom
 • Najważniejsze metody i techniki podnoszące efektywność wystąpień podczas prezentacji

Kraków

26 maj - 27 maj

od 1390 zł netto

28

Kwietnia

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Współpraca Produkcja - Utrzymanie Ruchu

 • Kluczowe elementy stanowiące podstawę do budowania trwałej współpracy
 • Jak zorganizować i podzielić odpowiedzialność
 • Skuteczne metody zapobiegania i rozwiązywania konfliktów
 • Jakie cele zdefiniować dla UR i dla produkcji
 • Jak osiągnąć sukces wdrożenia TPM, wykorzystanie narzędzia Red Tag

Wrocław

28 kwi - 28 kwi

od 890 zł netto

27

Kwietnia

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

TPM + OEE

Wrocław

27 kwi - 27 kwi

od 890 zł netto

22

Czerwca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Budowanie kultury CI

 • Kreatywność i sposoby jej zwiększania a bariery twórczego rozwiązywania problemów - jak je eliminiować
 • Jak ukierunkować zespół na myślenie "out of the box"
 • Znaczenie sposobów komunikowania się podczas pracy
 • Symulacja: gra komunikacyjno-decyzyjna (współpracy i przełamywanie barier)

Łódź

22 cze - 22 cze

od 890 zł netto

25

Maja

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Toyota Kata

Kraków

25 maj - 25 maj

od 890 zł netto

20

Czerwca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

MSA

Łódź

20 cze - 20 cze

od 890 zł netto

16

Marca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Kaizen I - System Sugestii Pracowniczych

 • Tworzenie od podstaw / rewitalizacja istniejącego SSP
 • Jak pomóc pracownikom zobaczyć straty i zachęcić do ich eliminacji
 • Jakie błędy są popełniane przy wdrażaniu, zarządzaniu i funkcjonowaniu SSP - jak je znaleźć i jakie działania korygujące wprowadzić
 • Praktyczne sposoby aktywowania i motywowania pracowników

Wrocław

16 mar - 16 mar

od 890 zł netto

17

Marca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zarządzanie ryzykiem w projektach

Wrocław

17 mar - 18 mar

od 1390 zł netto

17

Marca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Kaizen 3P

 • Cele, fazy i kroki milowe 3P - Procesu Przygotowania Produkcji
 • Żelazne zasady odchudzonej produkcji: VSM, Andon, TPM, TQM
 • Żelazne zasady odchudzonej logistyki: takt, pętla, supermarket, pull, PFEP
 • Kluczowe fazy tygodniowych warsztatów 3P, jak działa symulacja 3D z kartonów 1:1

Wrocław

17 mar - 18 mar

od 1390 zł netto

21

Marca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Praktyczny LEAN w pigułce

- przegląd narzędzi i ich efektów biznesowych

 • pierwsze kroki w definiowaniu struktury lean, transformacja lean
 • efekty biznesowe a narzędzia lean: VSM, 5S, Kaizen SSP, Kaizen 3P, balansowanie, TWI, TPM, PFEP, SPC, FMEA

Kraków

21 mar - 22 mar

od 1390 zł netto

22

Marca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Narzędzia efektywnego zarządzania zespołem produkcyjnym

 • Warsztaty praktyczne dla mistrzów, liderów, brygadzistów i kierowników
 • Współpraca zespołowa i komunikacja vs. trudności w pracy z zespołem
 • Jak wyznaczaać cele i zadania oraz planować i organizowac pracę
 • Metody zwiększania efektywności, skuteczne motywowanie

Kraków

22 mar - 23 mar

od 1390 zł netto

23

Marca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Certyfikowany Analityk danych

w procesach produkcyjnych

 • Wskaźniki biznesowe / operacyjne, a dane procesowe i ich związek przyczynowo - skutkowy
 • Statystyka prcesowa, metody graficzne prezentacji danych
 • Logika przyczynowo - skutkowa i jej zastosowanie w analizie danych

Kraków

23 mar - 24 mar

od 1390 zł netto

24

Marca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

SPC

Kraków

24 mar - 24 mar

od 890 zł netto

25

Marca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Skuteczna Standaryzacja

 • Czym jest standard i standaryzacja - cechy, źródła, wykorzystanie w zakładzie
 • W jaki sposób efektywnie wykorzystać standaryzację - etapy doskonalenia standardów
 • Dokumentowanie i komunikowanie standardów wewnętrznych
 • Wskazówki dla utrzymania standardowej pracy

Kraków

25 mar - 25 mar

od 890 zł netto

25

Marca

Warsztaty ON-LINESTACJONARNE

VSM

 • Mapowanie strumienia wartości (VSM) – stan obecny + stan przyszły z wykorzystaniem głównych narzędzi usprawniających
 • Symulacja pracy fabryki – przećwiczenie efektywnego Gemba Walk i VSM

Kraków

25 mar - 25 mar

od 890 zł netto

28

Marca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zarządzanie zmianą

Łódź

28 mar - 28 mar

od 890 zł netto

28

Marca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Optymalizacja parametrów procesu produkcyjnego

- koszty i jakość pod kontrolą

Warsztaty w całości oparte na praktycznej symulacji: przez wszystkie fazy uczestnicy będą realizować projekt doskonalący z wykorzystaniem DOE oraz różnych narzedzi, m.in.: DMAIC, histogram, MSA, SPC, diagram Ishikawy, standaryzacja procesu

Łódź

28 mar - 29 mar

od 1390 zł netto

29

Marca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Autonomous Maintenance + Preventive 

 • Jak zdobyć zaangażowanie operatorów, omówienie 7 kroków AM
 • Model obsługi maszyny oparty na strtegii Preventive Maintenance
 • Jak zorganizować okresowe przglądy maszyn
 • Przykłady dokumentów stworzonych podczas wdrażania TPM

Łódź

29 mar - 30 mar

od 1390 zł netto

29

Marca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Budowanie i rozwijanie zespołów projektowych

Łódź

29 mar - 30 mar

od 1390 zł netto

30

Marca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Certyfikowany Specjalista

ds. optymalizacji procesów produkcji

 • Wskaźniki operacyjne a identyfikacja problemów w procesach
 • Podejście projektowe do optymalizacji procesu
 • Analiza łańcucha przyczynowo - skutkowego, poszukiwanie rozwiązań

Łódź

30 mar - 31 mar

od 1390 zł netto

31

Marca

 Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE 

Kanban + JIT

 • Jak sprawić, żeby wszystkie procesy były na czas bez powiększania zapasów
 • Co jest kosztem w przespływie materiałowym i jak można te koszty redukować
 • Kiery warto wdrożyć PULL i czym różni się Push od FLOW
 • Identyfikacja obszarów do wdrażania Kanban  poprzez VSM
 • Karty Kanban, rodzaje sygnałów, supermarket - best practice

Łódź

31 mar - 31 mar

od 890 zł netto

31

Marca

warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Gemba Walk

 • Efektywny Gemba Walk - elementy składowe i metody
 • Jak przygotować Gemba Walk pod kątem optymalizacji procesów
 • Gemba Walk jako proces coachingu
 • Symulacja Gemba Walk - case study w grupach

Łódź

31 mar - 31 mar

od 890 zł netto

20

Kwietnia

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Budowanie autorytetu

Łódź

20 kwi - 20 kwi

od 890 zł netto

22

Stycznia

ZIMOWA AKADEMIA MANAGERA - warsztat I 

Niezbędnik komunikacji w konflikcie

 • Jak zapobiegać konfliktom - rola komunikacji w prewencji
 • Skuteczne rozwiązywanie istniejących konfliktów: rola intencji, mediacje, zawieranie porozumień
 • W jaki sposób wykorzystywac asertywność w sytuacjach zawodowych
 • Style komunikacji: dominacja, sztuka słuchania i analiza wypowiedzi

Kraków

22 sty - 23 sty

1690 PLN netto

25

Kwietnia

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Akademia Mistrza, Lidera, Managera

 • Komunikacja ze współpracownikami, zespół pracowniczy w relacjach formalnych i nieformalnych
 • Motywacja, czyli jak osiągać zakładane cele
 • Rodzaje konfliktów w zespołach produkcyjnych - kierownie konfliktem
 • Formowanie zepsołu, docieranie się, normalizacja - najefektywniejsza praca

Wrocław

25 kwi - 26 kwi

od 1390 zł netto

26

Kwietnia

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Problem Solving + Raport A3

Jak właściwie analizować problemy i skutecznie je rozwiązywać

Burza mózgów, 5 Why, Diagram Ishikawy, FMEA, Standardy Pracy, Poka Yoke, Raport A3, 8StepRCCM, YOKOTEN, Kaizen, Genchi Genbutsu, G8D

Wrocław

26 kwi - 27 kwi

od 1390 zł netto

27

Kwietnia

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Analiza przyczyn źródłowych 

Wrocław

27 kwi - 28 kwi

od 1390 zł netto

18

Maja

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Hoshin Kanri

Wrocław

18 maj - 18 maj

od 890 zł netto

17

Maja

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Practical Customer Problem Solving 

wg metodologii 8D 

Wrocław

17 maj - 18 maj

od 1390 zł netto

25

Maja

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Sterowanie jakością procesu produkcyjnego

 • Różne modele i struktury działów jakości, przykłady i case studies
 • Główne wskaźniki jakości procesów wewnętrznych – co mierzyć i jak mierzyć
 • Standaryzacja w aspekcie zmienności i zapewniania jakości – narzędzia
 • Przeprowadzenie symulacji zaprojektowanie wysokojakościowego procesu z uwzględnieniem wymagań klientów i w kontekście zarządzania dostawcami

Kraków

25 maj - 26 maj

od 1390 zł netto

09

Czerwca

warsztaty STACJONARNE

TWI - warsztaty praktyczne

Łódź

09 cze - 10 cze

od 1790 zł netto

09

Czerwca

 

Benchmark w fabryce ABB

w Aleksandrowie Łódzkim

Aleksandrów Łódzki

09 cze - 09 cze

od 1300 zł netto

21

Czerwca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Zarządzanie czasem własnym, organizacja zadań

Łódź

21 cze - 21 cze

od 890 zł netto

22

Czerwca

Warsztaty STACJONARNE

Redukcja kosztów produkcji i zwiększanie efektywności procesów

 • Model finansowy z uwzględnieniem przychodów, kosztów strat - 3M, 7 strat
 • Symulacja procesu produkcji - 3 rundy z udoskonalaniem procesu
 • Wykorzystanie: diagramu spaghetti, VSM, KPI, OPF, balansowania, 5S, SMED, TPM, pętli logistycznychFIFO, takt time, supermarketustandaryzacji

Łódź

22 cze - 23 cze

od 1790 zł netto

23

Czerwca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Techniki i sposoby radzenia sobie ze stresem

 • Stres a osobowość, analiza własnych stresorów
 • Likwidacja i obniżanie stresu w miejscu pracy
 • Panowanie nad emocjami w sytuacjach trudnych
 • Sposoby radzenia sobie z nagłym lub przedłużającym się stresem
 • Sposoby rozwiązywania sporów

Łódź

23 cze - 24 cze

od 1390 zł netto

04

Lipca

warsztaty STACJONARNE

SMED krok po kroku + gry

 • Analiza przezbrojenia krok po kroku - modele, elementy, wskazówki
 • Gra 1. - symulacja fabryki aut
 • Gra 2. - w trakcie gry na modelu maszyny uczestnicy będą mieli możliwość wdrażać poszczególne etapy SMED

Gdańsk

04 lip - 05 lip

od 1790 zł netto

07

Lipca

 Warsztaty STACJONARNE

Projektowanie zoptymalizowanych procesów logistycznych

 • Wykorzystanie Kanban, FIFO, Heijunki i 3P w projektowaniu procesów
 • Jakie efekty można uzyskać wprowadzając pociągi mizusumashi i pętle mleczarza
 • Poziomowanie zapasów, strategie zaopatrywania linii i optymalizacja magazynów
 • SYMULACJA na case’ach – projektowanie rozwiązań Lean Logistics

Gdańsk

07 lip - 08 lip

od 1790 zł netto

11

Lipca

Warsztaty ON-LINE i STACJONARNE

Certyfikacja Yellow Belt

Szkolenie jest dedykowane prowadzeniu projektów Lean Six Sigma na poziomie podstawowym. Pozwala poznać podstawy DMAIC oraz podstawowe metody i narzędzia w stosowane w DMAIC.

Gdańsk

11 lip - 13 lip

od 1890 zł netto